Ikon för funktionen lyssna på webbplatsen
2015-03-26

Tågtrafiken säkras genom trädfällning

Trafikverket påbörjar nu trädsäkring av sträckan mellan Nynäsgård och Nynäshamns station för att förebygga tågstopp och förseningar. Nynäsbanan är den första pendeltågssträckan i Sverige som trädsäkras.

Riskträd

Klicka på bilden för att titta närmare

Trädsäkring innebär att all skog 20 meter ut från varje sida om järnvägen avverkas för att skydda kontaktledningar och minska risken för tågolyckor, trafikstörningar och skador på järnvägen. Trädsäkringen ingår i det ordinarie underhållet av järnvägen.

Barbara Brass, stadsträdgårdsmästare i Nynäshamns kommun har med hjälp av två trädvårdsspecialister från Trafikverket inventerat träden längs sträckan för att identifiera de träd som riskerar att falla över spår och ledningar.

— Det är totalt 2 500 riskträd som ska avverkas. I områden med höga natur- och kulturvärden har vi tagit särskild hänsyn och lämnat kvar vissa högstubbar och rishögar, så kallade faunadepåer. Det kan uppfattas som skräpigt men är till för att skydda insekter och djur som lever i dessa miljöer, till exempel igelkottar, säger Barbara Brass.

Arbetet påbörjas i april

Arbetet kommer att påbörjas vid Nicksta under april månad. Sedan fortsätter arbetet längs sträckorna Gröndalsviken, Estö, Hamnviksvägen och Svandammsparken.

Chans att se arborister i arbete

Under tiden som arbetet pågår har du chansen att se trädvårdsspecialiser, så kallade arborister i arbete. Du kan även passa på att ställa frågor till Barbara Brass som är stadsträdgårdsmästare i Nynäshamns kommun.

Tågtrafiken påverkas inte

Tågtrafiken kommer att gå enligt tidtabell och säkerhetsutbildad personal finns på plats under hela avverkningen för att säkerställa att inga träd eller grenar hamnar på kontaktledningen eller närliggande spår. Trafikverket kontrollerar att entreprenören följer de säkerhetsregler som finns.

Begränsad framkomlighet  och buller

Det kommer att bullra från skogsmaskiner och motorsågar. Framkomligheten kommer tidvis att vara begränsad. Detta gäller följande områden:

  • Lokmannavägen
  • Gång- och cykelvägen mellan Nicksta och Gröndalsviken
  • Hamnviksvägen

Skyltar kommer att sättas upp på plats med mer information om exakta tider och framkomlighet. I vissa fall kommer vakter att placeras ut.

Nickstabadsvägen tillfälligt virkesupplag

De avverkade träden kommer att läggas upp längs Nickstabadsvägen. Virket som tillhör Trafikverket kommer sedan att fraktas bort och säljas.

Text: Anna Whitcombe

Tipsa någon om den här sidan via:

Sidan granskad 2016-04-18
Sidansvarig: Anna Whitcombe

Nynäshamns kommun 

Bild för besökadress

Stadshusplatsen 1

Bild för postadress

149 81 Nynäshamn

Nynäshamns kommun
Stadshusplatsen 1
149 81 Nynäshamn

växel 08-520 680 00
fax 08-520 140 08

kommunstyrelsen@nynashamn.se

Journummer
Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Om webbplatsen

twitterfrågeln i blått

Följ oss på Twitter @Nynashamnkommunlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Logotyp för RSS
Kommunens logotyp