Ikon för funktionen lyssna på webbplatsen
2014-12-09

Ny vision för utveckling av Fiskehamnen

Nu finns en ny vision för utveckling av Fiskehamnen. Visionen innehåller en arkitektritad idéskiss omfattande bland annat ett nytt område med hamnbodar.

– Nynäshamns kommuns plan är att utveckla Fiskehamnen så den lockar fler besökare och invånare året runt. Den här visionen är en del i den utvecklingsplanen, säger miljö- och samhällsbyggnadsnämndens ordförande Daniel Adborn (FP).

Samarbetat med företagare

En ny vision för delar av Fiskehamnen har tagits fram på uppdrag av Nynäshamns kommun. Framtagandet har skett i nära samarbete med lokala och regionala företagare som har intervjuats om deras önskemål och tankar om tillväxt och utveckling.

Nya bodar

Visionen innehåller bland annat ett nytt antal bodar med placering på parkeringsytan mellan Gotlandsterminalen och dagens befintliga bodar. Därmed skapas också en förlängning av stråket längs kajen mot Gotlandsterminalen och vågbrytaren. Redan våren 2015 planerar Nynäshamns kommun att genomföra markarbeten där de nya hamnbodarna ska stå.

Visionen innehåller även en större byggnad som skulle kunna innehålla saluhall samt verksamheter för andra lokala näringsidkare. Hallen skulle även kunna fungera som en samlingsplats för dem som reser med pendeltåget och skärgårdstrafiken.

"Verksamheter med en bra mix"

– Nynäshamns kommun kommer att äga bodarna och hyra ut dem till företagare med verksamheter som ger en bra mix som attraherar besökare och invånare året runt. Förhoppningsvis finns de nya bodarna på plats redan sommaren 2015. Innan hallen kan bli verklighet återstår en del arbete. Bland annat behöver vi undersöka om det finns intresse hos externa aktörer för att bygga fastigheten samt att driva olika verksamheter i den, säger Daniel Adborn.

Det har ju tagits fram förslag för utveckling av Fiskehamnen förut. Vad talar för att den här visionen blir verklighet?
– Vid framtagandet har näringslivet varit med från början och lämnat synpunkter och önskemål, vilket borgar för en realistisk (verklighetstrogen) vision. Därför tror vi på den här visionen, säger Daniel Adborn.

Projektet har skett inom ramen för Skärgårdsstrategin som har genomfört ett omfattande arbete för att skapa förutsättningar för en starkare hållbar besöksnäring i Stockholms skärgård året runt och som drevs i samarbete mellan 16 parter. Till höger finns länk till mer information om Skärgårdsstrategin.

Text: Åsa Ericsson

Illustration över de nya bodarna.

Till höger de befintliga bodarna och till vänster de nya bodarna. Illustration: Manofactory.

Illustration över byggnad som skulle kunna innehålla saluhall.

Den byggnad som skulle kunna innehålla saluhall samt verksamheter för andra lokala näringsidkare. Illustration: Manofactory.

Tipsa någon om den här sidan via:

Sidan granskad 2017-07-06
Sidansvarig: Åsa Ericsson

Nynäshamns kommun 

Bild för besökadress

Stadshusplatsen 1

Bild för postadress

149 81 Nynäshamn

Nynäshamns kommun
Stadshusplatsen 1
149 81 Nynäshamn

växel 08-520 680 00
fax 08-520 140 08

kommunstyrelsen@nynashamn.se

Journummer
Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Om webbplatsen

twitterfrågeln i blått

Följ oss på Twitter @Nynashamnkommunlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Logotyp för RSS
Kommunens logotyp