Ikon för funktionen lyssna på webbplatsen
2014-11-18

Äldre nöjda med äldreomsorgen

De äldre i Nynäshamn är nöjda med bland annat personalens bemötande, möjlighet att påverka och med att personalen har tillräckligt med tid. Detta visar den nationella enkät som under våren 2014 gick ut till brukare inom äldreomsorgen.

Varje år skickar Socialstyrelsen ut en enkät för att få veta vad brukarna inom äldreomsorgen tycker om sitt stöd. Frågorna handlar bland annat om bemötande, trygghet och möjlighet att påverka. I enkäten har brukarna även möjlighet att framföra sina övriga synpunkter.

Undersökningen för Nynäshamns kommun visar att många är nöjda. Bland annat anser en stor majoritet av brukarna att personalen bemöter dem på ett bra sätt och lyssnar på deras önskemål och åsikter. Inom hemtjänsten är brukarna mer nöjda på alla punkter än i förra årets enkät.

Resultatet leder till förbättringar

Resultatet av brukarenkäterna redovisas både i socialnämnden och i respektive enhet och ligger till grund för det förbättringsarbete som ständigt pågår.

Andel äldre i Nynäshamn som svarat på årets enkät är 60 procent inom hemtjänsten och 52 procent på vård- och omsorgsboende. Till nästa år hoppas Socialförvaltningen att ännu fler personer svarar på enkäten.

Till höger på den här sidan hittar du länk till resultatet.

Text: Marie Eriksson

Tipsa någon om den här sidan via:

Sidan granskad 2016-04-18
Sidansvarig: Åsa Ericsson

Nynäshamns kommun 

Bild för besökadress

Stadshusplatsen 1

Bild för postadress

149 81 Nynäshamn

Nynäshamns kommun
Stadshusplatsen 1
149 81 Nynäshamn

växel 08-520 680 00
fax 08-520 140 08

kommunstyrelsen@nynashamn.se

Journummer
Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Om webbplatsen

twitterfrågeln i blått

Följ oss på Twitter @Nynashamnkommunlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Logotyp för RSS
Kommunens logotyp