Ikon för funktionen lyssna på webbplatsen
2014-09-30

Nu startar Samordnad varudistribution för bättre klimat

I januari 2015 börjar de första varutransporterna i Södertörnssamarbetet Samordnad varudistribution att gå. Samordning av varudistribution till de kommunala verksamheterna innebär färre transporter och mindre klimatpåverkan.

Samordnad varudistribution är ett samarbete mellan Södertörnskommunerna Nynäshamn, Haninge, Botkyrka, Huddinge, Nykvarn, Salem, Södertälje och Tyresö. Samordnad varudistribution innebär att varor som ska till kommunernas olika verksamheter levereras till en särskild omlastningscentral och därefter körs ut till enheterna enligt ett samordnat schema.

Halvera utsläppen av koldioxid

– Samordnad varudistribution är ett stort projekt som stärker Södertörnssamarbetet och visar på ett regionalt ledarskap i klimatfrågan. Initiativet är unikt i sitt slag i Sverige vad gäller antal kommuner som tar ett samlat grepp om varutransporterna till sina verksamheter. Målet är att halvera våra gemensamma utsläpp av koldioxid till slutet av år 2016, säger Nynäshamns kommunchef Birgitta Elvås.

Fler vinster

Andra vinster med samordningen är ökad trafiksäkerhet runt förskolor, skolor, äldreboenden och andra verksamheter som tar emot varuleveranser. Det blir även färre avbrott i verksamheten för personalen eftersom det blir färre antal godsmottagningar.

På sikt räknar kommunerna med lägre transportkostnader. Det är erfarenheten av samlastning i andra kommuner som genomfört samordnad varudistribution.

Distributör

I juni blev det klart att Widrikssons Åkeri AB blir det företag som samordnar transporterna för de åtta kommunerna på Södertörn.

Mer information

På Södertörnskommunernas webbplats finns mer information om den samordnade varudistributionen. Länk finns till höger. 

Vid frågor kan du kontakta Nynäshamns och Haninges lokala projektledare Jeanette Winnerstad. Kontaktuppgifter finns till höger.

Tipsa någon om den här sidan via:

Sidan granskad 2016-04-18
Sidansvarig: Åsa Ericsson

Nynäshamns kommun 

Bild för besökadress

Stadshusplatsen 1

Bild för postadress

149 81 Nynäshamn

Nynäshamns kommun
Stadshusplatsen 1
149 81 Nynäshamn

växel 08-520 680 00
fax 08-520 140 08

kommunstyrelsen@nynashamn.se

Journummer
Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Om webbplatsen

twitterfrågeln i blått

Följ oss på Twitter @Nynashamnkommunlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Logotyp för RSS
Kommunens logotyp