Ikon för funktionen lyssna på webbplatsen
2014-09-09

Deltagare från World Water Week på besök i Alhagens våtmark

Fredagen den 5 september gästade 50 deltagare från den globala vattenkonferensen World Water Week Alhagens våtmark i Nynäshamn.

Konferensen som arrangeras av Stockholm International Water Institute (SIWI) hålls en gång om året och lockar deltagare från hela världen. Besökarna som är forskare, experter, politiker och andra beslutsfattare från näringsliv, statliga myndigheter, icke statliga organisationer, FN-organ och andra internationella aktörer, kom från när och fjärran för att få veta mer om våtmarkens funktion, reningskapacitet och skötselbehov.  

kommunalråd Daniel Adborn (FP) välkomnar deltagarna i vattenkonferensen.

Kommunalråd Daniel Adborn (FP) var på plats för att välkomna deltagarna.

Nynäshamns kommun bjöd besökarna på en guidad tur och delade med sig av den samlade erfarenheten från nästan två decenniers drift av våtmarken som ett reningssteg i den kommunala avloppsreningen. 

Stort intresse för våtmarker

Det finns ett stort globalt intresse av att lära sig mer om våtmarkers funktion, hur man anlägger våtmarker för spillvatten och hur de kan vara en miljövänlig och kostnadseffektiv hjälp i framtidens vattenrening.   

World Water Week

World Water Week eller Världsvattenveckan, som började 1991 under namnet the Stockholm Water Symposium, syftar till att överbrygga vetenskap, politik och praktik. Detta för att möjliggöra för deltagarna att utbyta åsikter och erfarenheter, bilda samarbeten och skapa gemensamma lösningar till världens vattenutmaningar.

Tipsa någon om den här sidan via:

Sidan granskad 2016-04-18
Sidansvarig: Anna Whitcombe

Nynäshamns kommun 

Bild för besökadress

Stadshusplatsen 1

Bild för postadress

149 81 Nynäshamn

Nynäshamns kommun
Stadshusplatsen 1
149 81 Nynäshamn

växel 08-520 680 00
fax 08-520 140 08

kommunstyrelsen@nynashamn.se

Journummer
Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Om webbplatsen

twitterfrågeln i blått

Följ oss på Twitter @Nynashamnkommunlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Logotyp för RSS
Kommunens logotyp