Ikon för funktionen lyssna på webbplatsen
2014-06-30

Gemensam livsmedelsupphandling för 400 miljoner ska ge mer ekologisk och vällagad mat

Upphandling Södertörn (kommunerna Haninge och Nynäshamn) genomför tillsammans med Tyresö kommun en gemensam upphandling av livsmedel värd drygt 400 miljoner kronor. Den stora upphandlingen ska ge mer vällagad och ekologisk mat med mindre antibiotika.

Upphandlingen utformas så att små lokala producenter har möjlighet att lägga anbud på upphandlingen. Den ställer även stora krav på exempelvis god djurhållning, att användningen av antibiotika är i princip obefintlig och att anbudsgivarna ska uppge vilka leverantörer de använder.

Målet är att kommunerna ska använda mer lokala och ekologiskt producerade råvaror och livsmedel.

– Genom smart upphandling möjliggör vi för våra kockar att använda mer lokalt och ekologiskt producerade råvaror. Genom att upphandla tillsammans kan det också göras till en lägre kostnad, säger Anna Ljungdell (S), kommunstyrelsens ordförande i Nynäshamn och ordförande i Södertörns upphandlingsnämnd.

– Haninge använder redan idag en stor del ekologiska och lokalt producerade livsmedel i våra verksamheter, men vi strävar efter att öka den andelen. Våra kockar efterfrågar sådana råvaror och vill laga närproducerad mat från grunden, säger Martina Mossberg (M), kommunstyrelsens ordförande i Haninge och vice ordförande i Södertörns upphandlingsnämnd.

Värdet på upphandlingen är drygt 400 miljoner kronor, vilket är den beräknade kostnaden för inköp av livsmedel i de tre kommunerna under fyra år.

Fakta

Samordnad varudistribution:
Åtta kommuner på Södertörn står i startgroparna för införandet av samordnad varudistribution som innebär att alla varor transporteras till en logistikcentral. Där samlastas varorna och transporteras till verksamheterna i alla kommuner. Det gör det möjligt även för mindre aktörer i livsmedelupphandlingen att lämna anbud eftersom de bara behöver leverera produkter till en plats.

Request for information (RFI):
I livsmedelsupphandlingen används så kallat RFI, där förfrågningsunderlaget publiceras i ett webbaserat verktyg för en remissrunda och där potentiella anbudsgivare kan kommentera underlaget. Upphandling Södertörn kommer att analysera kommentarerna, utforma förfrågningsunderlaget och därefter publicera den slutgiltiga upphandlingen hösten 2014.

Tipsa någon om den här sidan via:

Sidan granskad 2016-04-18
Sidansvarig: Åsa Ericsson

Nynäshamns kommun 

Bild för besökadress

Stadshusplatsen 1

Bild för postadress

149 81 Nynäshamn

Nynäshamns kommun
Stadshusplatsen 1
149 81 Nynäshamn

växel 08-520 680 00
fax 08-520 140 08

kommunstyrelsen@nynashamn.se

Journummer
Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Om webbplatsen

twitterfrågeln i blått

Följ oss på Twitter @Nynashamnkommunlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Logotyp för RSS
Kommunens logotyp