Ikon för funktionen lyssna på webbplatsen
2014-06-27

Klartecken för fler byggen utan lov

Riksdagen beslutade den 4 juni att vissa byggnationer ska få göras utan krav på bygglov. De nya reglerna börjar gälla den 2 juli 2014.

Riksdagen har beslutat om lättnader i Plan- och bygglagen när det gäller vissa bygglovbefriade åtgärder, till exempel så kallade Attefallshus. De nya reglerna börjar gälla den 2 juli 2014.

Det handlar i korthet om följande åtgärder

  • Bygge av ett 25 kvadratmeter stort komplementbostadshus i omedelbar närhet till ett befintligt en- eller tvåbostadshus. Byggnaden får användas som till exempel permanentbostadshus, garage, förråd eller gäststuga.
  • En tillbyggnad på 15 kvadratmeter bruttoarea till ett en- eller tvåbostadshus.
  • Att inreda ytterligare en bostad i ett enbostadshus.
  • Bygge av två takkupor på ett en- eller tvåbostadshus som inte redan har takkupor. Bygglov krävs dock fortfarande för takkupor som innebär ingrepp i husets bärande konstruktion.

Krav på anmälan

Istället för bygglov måste en anmälan göras till kommunen med en anmälningsblankett, med undantag för takkuporna som varken kräver bygglov eller anmälan. Fortfarande gäller att kommunen ska ha fattat ett beslut om startbesked innan du får börja bygga.

Bygglovsfriheten gäller inte alltid

Bygglovsfriheten gäller inte om byggnaden är särskilt värdefull ur historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt eller ingår i ett sådant område. De byggnader och miljöer som finns med i kommunens kulturmiljöprogram, inventeringar eller jämförbart bedöms också vara särskilt värdefulla. Tänk också på att ansökan om strandskyddsdispens om du tänker bygga inom strandskyddat område.

Det är klokt att fråga

Ta kontakt med bygglovavdelningen innan du börjar så kan de berätta vad som gäller för din fastighet och vilka handlingar du ska lämna in.

Tipsa någon om den här sidan via:

Sidan granskad 2016-04-18
Sidansvarig: Anna Whitcombe

Nynäshamns kommun 

Bild för besökadress

Stadshusplatsen 1

Bild för postadress

149 81 Nynäshamn

Nynäshamns kommun
Stadshusplatsen 1
149 81 Nynäshamn

växel 08-520 680 00
fax 08-520 140 08

kommunstyrelsen@nynashamn.se

Journummer
Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Om webbplatsen

twitterfrågeln i blått

Följ oss på Twitter @Nynashamnkommunlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Logotyp för RSS
Kommunens logotyp