Ikon för funktionen lyssna på webbplatsen
2014-04-23

Ny undersökning om trakasserier mot politiker

Hot, våld och trakasserier förekommer mot kommunens politiker, enligt en ny undersökning. Nu ska politikerna utbildas så den som utsätts ska veta hur han eller hon ska agera.

På uppdrag av Nynäshamns kommun har stiftelsen Tryggare Sverige gjort en enkätundersökning om hot, våld och trakasserier mot kommunens politiker. Undersökningen gjordes i februari i år och kommunens 73 politiker fick alla möjlighet att svara på enkäten som bestod av 70 frågor.

"Nynäshamns kommun strävar efter nollvision"

Av dem som svarat uppger 10 procent att de under det senaste året har utsatts för våld, hot och/eller trakasserier med anledning av sitt politiska uppdrag. Hoten och trakasserierna har bland annat skett på allmän plats och på sociala medier. Siffran kan jämföras med en undersökning som Brottsförebyggande rådet har gjort och som visar att riksgenomsnittet ligger på 16 procent.

– Jämfört med rikssnittet ligger vi bra till men Nynäshamns kommun strävar efter nollvison. Varje gång en politiker blir utsatt är det, förutom det personliga lidandet, ett hot mot demokratin, säger Kenneth Kollberg, säkerhetsansvarig på Nynäshamns kommun.

Webbutbildning

Nynäshamns kommun har nu köpt in en webbutbildning som Tryggare Sverige har tagit fram. Den vänder sig till politiker och beskriver bland annat hur den som blir utsatt ska agera, vad lagen säger om hot, våld och trakasserier och vad politikerna kan göra för att skydda sig. Till att börja med testas utbildningen på kommunstyrelsens ledamöter. Om försöket faller väl ut kommer alla kommunens politiker att få tillgång till utbildningen.

– Även om lägesbilden är relativt ljus i Nynäshamn är det viktigt att arbeta förebyggande. Det gör vi bland annat genom att höja kunskapen kring vad lagen säger om hot, våld och trakasserier. Om någon blir utsatt ska det inte finnas några frågetecken kring hur han eller hon ska agera, säger Kenneth Kollberg.  

I början av 2015 kommer Nynäshamns kommun även att genomföra en grundläggande säkerhetsutbildning för alla förtroendevalda politiker.

Text: Åsa Ericsson

Tipsa någon om den här sidan via:

Sidan granskad 2016-04-18
Sidansvarig: Åsa Ericsson

Nynäshamns kommun 

Bild för besökadress

Stadshusplatsen 1

Bild för postadress

149 81 Nynäshamn

Nynäshamns kommun
Stadshusplatsen 1
149 81 Nynäshamn

växel 08-520 680 00
fax 08-520 140 08

kommunstyrelsen@nynashamn.se

Journummer
Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Om webbplatsen

twitterfrågeln i blått

Följ oss på Twitter @Nynashamnkommunlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Logotyp för RSS
Kommunens logotyp