Ikon för funktionen lyssna på webbplatsen
2014-03-13

Fullmäktige klubbade VA-utvecklingsplan

Onsdag kväll sa kommunfullmäktige ja till en ny VA-utvecklingsplan. Nu är alla beslut tagna för den nya VA-planen som innebär att stora områden byggs ut med kommunalt vatten och att utsläppen av skadlig fosfor och kväve i vattendrag och havsvikar kommer att minska kraftigt.

Havsvik

VA-planen innehåller två delar: En VA-strategi och en VA-utvecklingsplan. År 2012 sa kommunfullmäktige ja till VA-strategin och under onsdagen sa kommunfullmäktige ja till VA-utvecklingsplanen. Det innebär att hela VA-planen för utbyggnad av vatten och avlopp i Nynäshamns kommun är beslutad och klar.

Åtgärderna bra för miljö och hälsa

Utbyggnaden innebär att cirka 2 500 fastigheter byggs ut med kommunalt vatten och avlopp. I de områden som inte omfattas av kommunalt VA måste fastighetsägarna uppgradera sina egna vatten- och avloppsanläggningar så de uppfyller dagens lagkrav. Totalt berörs cirka 4 700 fastigheter. Åtgärderna beräknas minska utsläppen av kväve med 40 procent och fosfor med 65 procent i kommunens vattendrag och havsvikar.

– Utsläpp av avloppsvatten innehållande stora mängder fosfor och kväve är mycket skadligt för de känsliga inre havsvikarna. Följden av utsläppen blir övergödning med syrebrist, igenväxning och algblomning som i sin tur gör att fiskarna dör och vikarna gror igen. Många dåliga enskilda avlopp innebär även en hälsorisk för fastighetsägarna själva samt grannarna, säger Alf Olsson, Nynäshamns kommuns VA-chef.

Avloppsrådgivare ger råd om enskilda avlopp

Om du är fastighetsägare och behöver råd om ditt enskilda eller gemensamma avlopp kan du få stöd av en ny avloppsrådgivare som kommunerna Nynäshamn och Haninge har anställt.

– Många känner sig villrådiga inför de myndighetskrav som ställs. Därför har vi anställt en avloppsrådgivare som dels är ett stöd och ger råd om miljövänliga lösningar, dels är en kanal in till kommunerna, säger miljö- och samhällsbyggnadsnämndens ordförande i Nynäshamn Daniel Adborn (FP).

Mer information om VA-rådgivningen finns under rubriken Länkar till höger.

Regelbundna informationsmöten

Informationsmöten om enskilda och gemensamma avlopp kommer att hållas regelbundet. De två första mötena hålls 27 mars och 15 maj klockan 18-20 i Nynäshamns kommunhus, Stadshusplatsen 1.
Anmäl dig till: va-radgivning@haninge.se

Ny VA-taxa

Onsdagens beslut innebär även en ny taxa för vatten och avlopp. Mer information om det finns på webbsidan VA-plan. Länk till sidan finns till höger.

– Utbyggnaden blir en stor kostnad för Nynäshamns kommun och fastighetsägarna men det finns ingen återvändo. Vi måste alla ta ansvar för ett miljö- och hälsosäkert omhändertagande av avloppsvattnet. För fastighetsägarna möjliggör utbyggnaden bättre förutsättningar för permanent boende och i vissa fall även möjlighet att bygga ut bostaden samt i vissa fall stycka av tomten, säger Daniel Adborn.

Utbyggnaden av det kommunala VA-nätet, som är en av de största i Stockholmsregionen, beräknas starta år 2015. Arbetet kommer att pågå till omkring år 2030. Varje område kommer att detaljplaneläggas innan VA-utbyggnad.

Text: Åsa Ericsson

Tipsa någon om den här sidan via:

Sidan granskad 2016-04-18
Sidansvarig: Åsa Ericsson

Nynäshamns kommun 

Bild för besökadress

Stadshusplatsen 1

Bild för postadress

149 81 Nynäshamn

Nynäshamns kommun
Stadshusplatsen 1
149 81 Nynäshamn

växel 08-520 680 00
fax 08-520 140 08

kommunstyrelsen@nynashamn.se

Journummer
Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Om webbplatsen

twitterfrågeln i blått

Följ oss på Twitter @Nynashamnkommunlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Logotyp för RSS
Kommunens logotyp