Ikon för funktionen lyssna på webbplatsen
2014-03-06

Brukare nöjda med socialförvaltningens verksamheter

Socialförvaltningens brukare är nöjda med informationen, personalens bemötande och möjlighet att påverka sin egen situation, enligt en undersökning som Nynäshamns kommun har gjort.

Varje år skickar socialförvaltningen ut en enkät till samtliga brukare som svarar anonymt. Frågorna handlar om bemötande, delaktighet, tillgänglighet, service och information inom äldreomsorgen, funktionshinderområdet och socialtjänsten. Vissa frågor är även specifika för de olika verksamheterna. I enkäten har brukarna även möjlighet att framföra sina övriga synpunkter.

Den senaste enkäten, som gjordes hösten 2013, visar att många är nöjda med sina insatser. Områden som socialförvaltningen behöver arbeta med är bland annat information om hur brukare går tillväga om man inte är nöjd.

Totalt svarade cirka 50 procent av brukarna på enkäten.

Enkäternas resultat leder till förbättringar

Resultatet av brukarenkäten redovisas både i socialnämnden och i respektive enhet, och ligger till grund för det förbättringsarbete som ständigt pågår i verksamheterna.

Till höger på den här sidan hittar du brukarenkäten i sin helhet.

Har du frågor om brukarenkäten, kontakta Daphne Wahlund, utredare på socialförvaltningen. Du hittar hennes kontaktuppgifter till höger.

Text: Marie Eriksson

Tipsa någon om den här sidan via:

Sidan granskad 2016-04-18
Sidansvarig: Åsa Ericsson

Nynäshamns kommun 

Bild för besökadress

Stadshusplatsen 1

Bild för postadress

149 81 Nynäshamn

Nynäshamns kommun
Stadshusplatsen 1
149 81 Nynäshamn

växel 08-520 680 00
fax 08-520 140 08

kommunstyrelsen@nynashamn.se

Journummer
Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Om webbplatsen

twitterfrågeln i blått

Följ oss på Twitter @Nynashamnkommunlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Logotyp för RSS
Kommunens logotyp