Ikon för funktionen lyssna på webbplatsen
2014-01-31

Kommunens arbete med unga har prisats

Nynäshamns kommun tog under onsdagen emot Sveriges kommuner och landstings så kallade Psynkpris. Kommunen får priset för flera projekt och folkhälsoarbeten som vänder sig till barn och ungdomar.

Sveriges kommuner och landstings Psynkpris går till personer och verksamheter som på olika sätt arbetar för att förbättra barn och ungas psykiska hälsa i Sverige.

Juryns motivering

Priset delas ut i fem olika kategorier. Nynäshamns kommun är vinnare i kategorin ”Socioekonomi tidiga insatser” med motiveringen:

”Nynäshamns kommun har drivit en särskild satsning på folkhälsa under perioden 2006 till och med 2008 med visionen att halvera ohälsotalen till 2015. Årligen har 11 miljoner kronor budgeterats till åtgärder för bättre folkhälsa. En modell för ekonomiska beräkningar av investeringsutrymme och kostnader för folkhälsa, den så kallade Nynäshamnsmodellen, har tagits fram.”

– Nynäshamns kommun tycker att det är viktigt att jobba förebyggande. Genom vår folkhälsofond har vi möjlighet att pröva nya metoder, den skapar utrymme för kreativitet och nytänkande. Det är trevligt att vårt sätt att arbeta uppmärksammas, säger kommunstyrelsens ordförande Anna Ljungdell (S).

Flera projekt ligger bakom vinsten

Några av de arbeten i Nynäshamn som Sveriges kommuner och landsting (SKL) lyfter fram är ”Mobila skolteamet”, ”Hälsofrämjande skola i Sorunda” och ”Tillgänglig fritid för alla”. Det mobila skolteamet stöttar elever som har hög frånvaro att komma tillbaka till skolan. Hälsofrämjande skola i Sorunda jobbar med att hitta metoder som ska stärka hälsan hos barn och unga i Sorunda. Tillgänglig fritid för alla arbetar bland annat med att skapa en tillgängligare fritid för barn och ungdomar med funktionsnedsättning.

Andra satsningar som lyfts fram är ”Ungdomsteamet” och ”ADPY”. Ungdomsteamet jobbar med bland annat polisen, socialförvaltningen och skolan för att tidigt förhindra utanförskap bland barn och ungdomar. Projektet ” Alcohol and Drug Prevention among Youth” (ADPY) har kartlagt hur alkohol- och droganvändningen bland unga 15-17 år samt hur de deltagande kommunernas förebyggande arbete bedrivs.

"Roligt att folkhälsoarbetet uppmärksammas"

– Det är otroligt roligt att kommunens stora folkhälsoarbete uppmärksammas. Flera av projekten som lyfts fram i motiveringen är pågående folkhälsoprojekt eller har börjat som folkhälsoprojekt och som har permanentats.  Det gäller även ADPY där vi nu arbetar fram en åtgärdsplan för hur vi ska fortsätta utveckla kommunens alkohol- och drogförebyggande arbete för unga, säger Therese Ahl, vikarierande folkhälsosamordnare och Nynäshamns kommuns projektledare för ADPY.

Text: Åsa Ericsson

Från prisutdelningen.

Från vänster: Siv Jatko, verksamhetskontroller Nynäshamns kommun, Therese Ahl, Nynäshamns kommuns vikarierande folkhälsosamordnare, kommunstyrelsens ordförande Anna Ljungdell (S) och socialnämndens ordförande Ola Hägg (S).

Tipsa någon om den här sidan via:

Sidan granskad 2016-04-18
Sidansvarig: Åsa Ericsson

Nynäshamns kommun 

Bild för besökadress

Stadshusplatsen 1

Bild för postadress

149 81 Nynäshamn

Nynäshamns kommun
Stadshusplatsen 1
149 81 Nynäshamn

växel 08-520 680 00
fax 08-520 140 08

kommunstyrelsen@nynashamn.se

Journummer
Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Om webbplatsen

twitterfrågeln i blått

Följ oss på Twitter @Nynashamnkommunlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Logotyp för RSS
Kommunens logotyp