Ikon för funktionen lyssna på webbplatsen
2014-01-21

Kalvö utvecklas till verksamhetsområde

Kalvö ska utvecklas från renodlat industriområde till verksamhetsområde. Förhoppningen är att allt från stora speditionsfirmor till mindre verksamheter ska finnas inom det stora området.

– Nynäshamns kommun har en efterfrågan på mark för verksamhetsetableringar. Eftersom efterfrågan är större än utbudet måste vi utöka kommunens mark för verksamheter, säger Nynäshamns kommuns mark- och exploateringschef Antonio Ameijenda .

Förstudie pågår

En förstudie av området har nu dragit igång på allvar. Den kommer bland annat att visa hur stort område som kan exploateras. När förstudien är klar startar arbetet med detaljplanen. Därefter påbörjas försäljningen av marken, som uppskattningsvis kan bli uppemot 200 hektar.

Möta efterfrågan för minst 30 år

– Om förstudien visar att det exempelvis finns fornlämningar eller ovanliga växter eller djur inom området kan det påverka storleken på exploateringsområdet. Drömmen är att kunna utveckla Kalvö industriområde så vi kan möta en efterfrågan minst 30 år framåt i tiden, säger Antonio Ameijenda.

När kan intresserade göra en anmälan?
– Omgående. Ju fler som hör av sig nu desto större kunskap har kommunen om vad marknaden behöver. Då kan vi ta hänsyn till behovet i planeringen, säger Antonio Ameijenda.

När kommer den första verksamheten att finnas på plats?
– Förhoppningsvis om två-tre år. Vi är angelägna om att förstudien och detaljplanearbetet ska gå så fort som möjligt så vi inom en snar framtid kan erbjuda ett smörgåsbord av mark som både företagare som vill expandera och företagare som vill etablera sig i kommunen kan välja mellan, säger Antonio Ameijenda.

Har du frågor eller är intresserad av att etablera dig på Kalvö, kontakta då Nynäshamns kommuns mark- och exploateringsingenjör Sandra Zachrisson. Kontaktuppgifter finns till höger.

Text: Åsa Ericsson

Tipsa någon om den här sidan via:

Sidan granskad 2016-04-18
Sidansvarig: Åsa Ericsson

Nynäshamns kommun 

Bild för besökadress

Stadshusplatsen 1

Bild för postadress

149 81 Nynäshamn

Nynäshamns kommun
Stadshusplatsen 1
149 81 Nynäshamn

växel 08-520 680 00
fax 08-520 140 08

kommunstyrelsen@nynashamn.se

Journummer
Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Om webbplatsen

twitterfrågeln i blått

Följ oss på Twitter @Nynashamnkommunlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Logotyp för RSS
Kommunens logotyp