Ikon för funktionen lyssna på webbplatsen
2013-11-14

Ändring av renhållningstaxan

Från den 1 januari ändras renhållningstaxan. Det beslutade kommunfullmäktige i november.

SRV återvinning AB (SRV) har lämnat ett förslag till ny renhållningstaxa för 2014 till de fem ägarkommunerna, Botkyrka, Haninge, Huddinge, Nynäshamn och Salem. Kommunfullmäktige beslutade i november att godkänna förslaget från SRV.

Beslutet innebär bland annat en generell höjning av renhållningstaxan med 3 procent från den 1 januari 2014.

Så påverkar den nya taxan dig


Om du bor i enbostadshus

  • Samma avgift införs för alla som sorterar ut sitt matavfall.
  • Sänkning av avgiften för extra hämtning.
  • Höjning av rabatten för månadshämtning av restavfall.
  • Samma pris för kärl ett och två om särskilda skäl finns.
  • Veckohämtning för enbostadshus och fritidshus tas bort ur taxan. Istället rekommenderas kunden ha större alternativt fler kärl.

Om du bor i flerbostadshus

  • Grundavgiften för hämtning av grovsopor justeras.

Restauranger och storkök

  • Vissa restauranger ansluter sig till källsortering men sorterar sedan inte sitt matavfall. Det vill SRV åtgärda genom en ny klausul i taxan om att vid utebliven användning av matavfallskärl fyra gånger i rad ställs abonnemanget om till osorterat, vilket har högre avgift.

Alla kundkategorier

  • Höjning av avgiften för säckhämtning med mer än den generella höjningen på 3 procent.
  • Ny taxa införs för tömning av brunnar och minireningsverk som kräver sug- och spolbil.
  • Höjning av taxan för slangdragning till 250 kronor per tiotal meter överstigande tio meter slangdragning.

För mer detaljer om ändringarna av renhållningstaxan, se dokumentet till höger.

Text: Annica Dehlin

Tipsa någon om den här sidan via:

Sidan granskad 2017-07-03
Sidansvarig: Åsa Ericsson

Nynäshamns kommun 

Bild för besökadress

Stadshusplatsen 1

Bild för postadress

149 81 Nynäshamn

Nynäshamns kommun
Stadshusplatsen 1
149 81 Nynäshamn

växel 08-520 680 00
fax 08-520 140 08

kommunstyrelsen@nynashamn.se

Journummer
Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Om webbplatsen

twitterfrågeln i blått

Följ oss på Twitter @Nynashamnkommunlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Logotyp för RSS
Kommunens logotyp