Ikon för funktionen lyssna på webbplatsen
2013-09-10

Företagarnas betyg på kommunens service

Nynäshamns företagare har i en ny undersökning tyckt till om hur de upplever kommunens service till näringslivet. Det så kallade nöjd-kund-indexet ligger på 58, vilket är lägre än tidigare undersökningar. Nu vidtar kommunen ytterligare åtgärder för att servicen ska förbättras.

Det är Sveriges kommuner och landsting som tillsammans med Stockholm business alliance har genomfört serviceundersökningen ”nöjd-kund-index” (NKI). De 362 företagare i Nynäshamn som erbjöds att svara på enkätfrågorna har alla varit i kontakt med kommunen inom något eller några av områdena bygglov, markupplåtelse, miljötillsyn, brandtillsyn och serveringstillstånd. Totalt svarade 158 företagare på frågorna. De svarande betygsatte tillgänglighet, information, bemötande, kompetens, rättsäkerhet och effektivitet.

Genomsnittligt NKI för alla områden blev 58 av totalt 100, vilket är en försämring jämfört med tidigare år.  

Långsiktigt arbete

– Kommunen har ett stort och långsiktigt arbete framför sig för att höja förtroendet både hos företagare och medborgare. Vi vill att du som företagare eller medborgare ska kunna lita på att kommunen behandlar alla likvärdigt. Att du lätt ska kunna hitta den information du behöver, när du behöver den och att ditt ärende behandlas snabbt och effektivt. Vi märker ett ökat intresse för Nynäshamn i vår omvärld. Befolkningen växer, besöksnäringen växer och fler företag flyttar in vilket är mycket glädjande. Vi behöver vässa oss ännu mer för att hålla i och förstärka den positiva trenden, säger kommunstyrelsens ordförande Anna Ljungdell (S).

Flera åtgärder ska förbättra servicen och samarbetet

För att servicen till företagarna och samarbetet kommun - näringsliv ska förbättras har flera åtgärder vidtagits, och fler är på gång. Bland annat pågår ett omfattande arbete med en näringslivsstrategi. Den kommer bland annat att innehålla mål samt prioriteringar för hur samarbetet mellan kommunen och företagen ska bedrivas.

En annan stor åtgärd är den flerstegsutbildning som samtliga kommunanställda, som möter företagare i sitt dagliga arbete, ska gå. Utbildningen ska leda till nya arbetssätt som gynnar företagsklimatet.

Tills nya medarbetare har anställts har kommunen också tillfälligt förstärkt bemanningen på avdelningen som arbetar med bygglov. Och näringslivssidorna på Nynäshamns kommuns webbplats har utökats med information som underlättar för den som ska söka tillstånd.

Snabb hjälp av Företagslotsen

– En viktig person för näringslivet är också den Företagslots som kommunen tillhandahåller. Lotsens uppgift är att förenkla och underlätta kommunikationen mellan kommunen och företagarna. Om du vill etablera företag i kommunen, starta eget, har frågor om bygglov, med mera - ring då Företagslotsen som snabbt hjälper dig att komma i kontakt med rätt personer på kommunen, säger Nynäshamns kommuns näringslivschef Staffan Bjurulf.

Betyg per område

Brandtillsyn har ett NKI på 66, bygglov 50, miljötillsyn 57 och serveringstillstånd har ett NKI på 90. För markupplåtelse finns inget resultat eftersom färre än tio företagare har svarat på frågorna.

Till höger hittar du hela undersökningen.

Text: Åsa Ericsson

Tipsa någon om den här sidan via:

Sidan granskad 2016-05-03
Sidansvarig: Åsa Ericsson

Nynäshamns kommun 

Bild för besökadress

Stadshusplatsen 1

Bild för postadress

149 81 Nynäshamn

Nynäshamns kommun
Stadshusplatsen 1
149 81 Nynäshamn

växel 08-520 680 00
fax 08-520 140 08

kommunstyrelsen@nynashamn.se

Journummer
Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Om webbplatsen

twitterfrågeln i blått

Följ oss på Twitter @Nynashamnkommunlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Logotyp för RSS
Kommunens logotyp