Ikon för funktionen lyssna på webbplatsen
2013-08-01

Medborgarundersökningen - så blev resultatet

Resultatet av vårens medborgarundersökning är klart. Undersökningen visar vad nynäshamnarna anser om kommunens verksamheter, medborgarnas inflytande på kommunala beslut och kommunen som en plats att leva och bo på.

– Undersökningen visar att nynäshamnarna på det stora hela är rätt nöjda med sin kommun. Det är glädjande att så många kan rekommendera Nynäshamn till sina vänner och bekanta men undersökningen pekar också ut ett antal områden vi måste kraftsamla kring. De förbättringsområden som vi prioriterar i kommunens styrdokument stämmer väl överens med de områden som undersökningen pekar ut, säger kommunstyrelsens ordförande Anna
Ljungdell (S).

Medborgarundersökningen är en attitydundersökning som Nynäshamns kommun har genomfört vartannat år sedan 2007, i samarbete med Statistiska centralbyrån (SCB). Alla landets 290 kommuner erbjuds att medverka och vid senaste årets undersökning deltog 137.

Tre delar i undersökningen

Under våren fick 1 000 statistiskt utvalda nynäshamnare mellan 18 och 84 år erbjudande om att delta i undersökningen. Av dem svarade 47 procent på enkäten.

Enkätenbestår av tre delar:

  • Frågor om kommunen som en plats att bo och leva på.
  • Frågor om kommunens olika verksamheter.
  • Frågor om medborgarnas inflytande på kommunala beslut och verksamheter.

Resultaten redovisas som så kallade betygsindex, som kan variera mellan 0 och 100. Ju högre värde, desto bättre betyg.

Kommunen som plats att bo och leva på

Betyget för Nynäshamns kommun som en plats att bo och leva på är 58. Resultatet för kommuner i samma storleksklass ligger också på 58. Invånarna svarade på frågor om arbetsmöjligheter, utbildningsmöjligheter, bostäder, kommunikationer, kommersiellt utbud, fritidsmöjligheter och trygghet.

Kommunens verksamheter

Betyget för Nynäshamns kommuns verksamheter är 47. För kommuner i samma storleksklass är betyget 52. Enkätfrågorna handlade bland annat om bemötande och tillgänglighet, skolan, äldreomsorgen, gator och vägar, vatten och avlopp och räddningstjänsten.

Inflytande i Nynäshamns kommun

Här har invånarna bedömt möjligheterna till inflytande i Nynäshamns kommun. Resultatet blev 37, vilket kan jämföras med 38 för kommuner i samma storlek. Frågorna handlade om information, kontakt, förtroende och påverkan.

– Det finns mycket intressant att ta del av i undersökningen som det finns skäl för oss att fundera lite extra på. Till exempel hur vi ska få män att bli lika nöjda med kommunen som kvinnorna, hur vi ska öka känslan av delaktighet i de kommunala processerna och öka förtroendet mellan myndigheten och allmänheten. Vi måste bli mycket bättre på att kommunicera de vägval vi står inför och skapa fler möjligheter att påverka kommunens utveckling tidigare i processerna.  Arbetet med den fördjupade översiktsplanen för Nynäshamn är ett bra exempel på hur det kan gå till. Webbappen Nya Nynäshamn och dialogprojektet på våra skolor har redan gett oss många bra synpunkter, säger Anna Ljungdell.

Till höger finns en länk till hela undersökningen.

Text: Åsa Ericsson

Tipsa någon om den här sidan via:

Sidan granskad 2016-04-18
Sidansvarig: Åsa Ericsson

Nynäshamns kommun 

Bild för besökadress

Stadshusplatsen 1

Bild för postadress

149 81 Nynäshamn

Nynäshamns kommun
Stadshusplatsen 1
149 81 Nynäshamn

växel 08-520 680 00
fax 08-520 140 08

kommunstyrelsen@nynashamn.se

Journummer
Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Om webbplatsen

twitterfrågeln i blått

Följ oss på Twitter @Nynashamnkommunlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Logotyp för RSS
Kommunens logotyp