Ikon för funktionen lyssna på webbplatsen
2013-06-13

Besöksnäringsstrategin är klar

Nu är Besöksnäringsstrategin klar. Företrädare för bland annat näringslivet och Nynäshamns kommun har sagt ja till strategin som beskriver hur alla tillsammans ska jobba för att locka ännu fler besökare och öka lönsamheten i besöksnäringen.

Gästhamnen

Under det senaste året har en arbetsgrupp bestående av företrädare för näringslivet, organisationer och Nynäshamns kommun jobbat intensivt med Besöksnäringsstrategin. Nu är den klar och godkänd av Nynäshamns rådslag*. Strategin innehåller bland annat en gemensam vision – ”Nynäshamns turistiska vision”.

Visionen

”Den anrika badorten Nynäshamn är det självklara och heta resmålet som lockar besökare med havsnära och kulturella upplevelser under alla årstider. Nynäshamn är känd för sin soldränkta kust som inbjuder till lyxiga och äventyrliga upplevelser i direkt närhet till Stockholm. Här uppmuntras utveckling och nytänkande i samverkan. Välkommen till Nya Nynäshamn”.

– Nu har vi ett nytt gemensamt dokument som vi alla ska utgå ifrån för att få fler besökare och öka lönsamheten. Själva visionen är viktig, den uttrycker det vi vill att besökaren ska känna när den tänker på Nynäshamn, säger Heidi Ekberg, Nynäshamns kommuns marknads- och turistchef samt projektledare för arbetet.

Strategin beskriver även sex områden med tydligt uppsatta mål. Målområdena är: ökad lönsamhet i besöksnäringen, öka antalet besökare, ökad kännedom, stort utbud av bokningsbara upplevelser, en hållbar destination och en välkomnande destination.

Välkomnande destination

– Här tydliggörs bland annat vikten av vi samverkar lokalt och har ett nära samarbete med våra grannkommuner Gotland och Stockholm, hur lönsamheten ska öka samt betydelsen av att Nynäshamn är en välkomnande destination. Det är oerhört viktigt att invånare och verksamma i kommunen har ett välkomnande förhållningssätt som präglas av service och gästfrihet och att den offentliga miljön är välkomnande och attraktiv, säger Paulin Sunesson, styrelseledamot i Företagarna Nynäshamn samt deltagare i arbetsgruppen.

Ordet havsnära är ett återkommande ord i strategin, varför är det så viktigt?
– Det är viktigt att lyfta fram det som är unikt med Nynäshamn. Hav och skärgård lockar dessutom många människor och hela Nynäshamns kommun är i ett nationellt och internationell perspektiv beläget nära havet. Var du än är i kommunen är det inte längre än en mil till havet och vi har cirka hundra mil kust, säger Paulin Sunesson.

Hur ska alla få kännedom om strategin och jobba efter den?
– Nu måste vi alla tillsammans jobba hårt för att lyckas med målen i strategin. Till hösten bjuder arbetsgruppen in till en destinationsdag där strategin presenteras. På mötet påbörjas arbetet med att omsätta strategin till handling, bland annat startas flera arbetsgrupper och ett destinationsråd . Det blir ett omfattande, roligt och spännande arbete som ska leda till att fler upptäcker Nynäshamn, säger Heidi Ekberg.

Till höger hittar du hela Besöksnäringsstrategin.

* I Nynäshamns rådslag finns representanter från näringslivet, organisationer, politiska partier och kommunala förvaltningar, räddningstjänsten, polisen, med flera. Rådslaget samlas varje år för att diskutera gemensamma utvecklingsområden och komma fram till samarbetsformer.

Text: Åsa Ericsson
Foto: Mattias Hansson/HGbild

Tipsa någon om den här sidan via:

Sidan granskad 2016-04-19
Sidansvarig: Åsa Ericsson

Nynäshamns kommun 

Bild för besökadress

Stadshusplatsen 1

Bild för postadress

149 81 Nynäshamn

Nynäshamns kommun
Stadshusplatsen 1
149 81 Nynäshamn

växel 08-520 680 00
fax 08-520 140 08

kommunstyrelsen@nynashamn.se

Journummer
Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Om webbplatsen

twitterfrågeln i blått

Följ oss på Twitter @Nynashamnkommunlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Logotyp för RSS
Kommunens logotyp