Ikon för funktionen lyssna på webbplatsen
2013-06-07

Inventering av jätteträd - lämna tips

Under sommaren 2013 startar Länsstyrelsen en inventering av värdefulla träd i Nynäshamns kommun. Tips efterlyses om förekomst av enskilda eller grupper av jätteträd.

Sedan 2006 genomför Länsstyrelsen i Stockholm en omfattande trädinventering i länet i syfte att kartlägga förekomst av jätteträd, gamla träd och andra värdefulla träd. Nu har turen kommit till Nynäshamn.

Träden viktiga för den biologiska mångfalden

Gamla grova träd, ihåliga träd och döda stående eller liggande träd är särskilt viktiga för den biologiska mångfalden.

Lämna tips

Tips efterlyses om förekomst av enskilda eller grupper av jätteträd (främst ädellövträd). Med jätteträd avses här döda eller levande träd med en omkrets på över en meter i diameter på det smalaste stället under brösthöjd.  Intressant är också områden med grova träd som kan tänkas bli framtida jätteträd (omkrets 200 till 314 cm). Läs mer via länken till höger.

Kontaktpersoner

Länsstyrelsen:  Cecilia Rätz, 070 - 516 81 81.
Nynäshamns kommun: Therese Lindgren, 08-520 684 46.

Text: Anna Whitcombe

Tipsa någon om den här sidan via:

Sidan granskad 2016-04-19
Sidansvarig: Anna Whitcombe

Nynäshamns kommun 

Bild för besökadress

Stadshusplatsen 1

Bild för postadress

149 81 Nynäshamn

Nynäshamns kommun
Stadshusplatsen 1
149 81 Nynäshamn

växel 08-520 680 00
fax 08-520 140 08

kommunstyrelsen@nynashamn.se

Journummer
Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Om webbplatsen

twitterfrågeln i blått

Följ oss på Twitter @Nynashamnkommunlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Logotyp för RSS
Kommunens logotyp