Ikon för funktionen lyssna på webbplatsen
2013-05-16

Nynäshamn är en effektiv skolkommun

Nynäshamns kommun rankas som landets 29:e mest effektiva skolkommun. Det är Sveriges kommuner och landsting (SKL) som står bakom rankingen där bland annat resurser, elevernas resultat på nationella prov och behörighet att studera på gymnasiet har granskats.

Sveriges kommuner och landsting har, kommun för kommun, kontrollerat vilka resurser som läggs på skolan och jämfört med resultaten. Undersökningen omfattar femårsperioden 2008-2012. I ”Öppna jämförelser i grundskolan 2013” som undersökningen heter, rankas Nynäshamns kommun som landets 29:e mest effektiva skolkommun.

"Positiv trend jämfört med rikstrenden"

I rapporten vägs en mängd olika kvalitetsaspekter från offentlig statistik samman. De är bland annat elevernas meritvärden, resultat på nationella prov och behörighet att studera på gymnasieskolan.

– Eleverna i Nynäshamns kommun har en bra resultatutveckling. De senaste tre åren har fler elever i Nynäshamn än riket i snitt haft godkänt i alla ämnen när de lämnar årskurs 9 och 80 procent av alla elever klarar alla mål i årskurs nio. Det är en positiv trend jämfört med rikstrenden där resultaten sjunker, säger barn- och utbildningsnämndens ordförande Liselott Vahermägi (S).

"Resurserna styrs dit där de gör störst verkan"

Nynäshamns kommun har de senaste åren genomfört en mängd satsningar inom skolan. Bland annat särskild undervisningstid i svenska och matematik, språksatsning, lovskolor, gratis läxhjälp i anslutning till skoldagen och kompetensutveckling av lärare.

– Vi har styrt resurserna dit vi, utifrån forskning och annan kunskap, bedömt att de gör störst verkan. Skolsatsningarna tillsammans med det fantastiska arbete som utförs av lärare och skolledning har bidragit till denna resultatutveckling. Vi är dock inte nöjda ännu. Med resultaten i fokus fortsätter vi nu med en IT-satsning, nytt system med så kallade förstelärare och lärarnas arbetsmiljö, säger Liselott Vahermägi.

Text: Åsa Eriksson

Tipsa någon om den här sidan via:

Sidan granskad 2016-04-19
Sidansvarig: Jeanette Eliasson

Nynäshamns kommun 

Bild för besökadress

Stadshusplatsen 1

Bild för postadress

149 81 Nynäshamn

Nynäshamns kommun
Stadshusplatsen 1
149 81 Nynäshamn

växel 08-520 680 00
fax 08-520 140 08

kommunstyrelsen@nynashamn.se

Journummer
Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Om webbplatsen

twitterfrågeln i blått

Följ oss på Twitter @Nynashamnkommunlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Logotyp för RSS
Kommunens logotyp