Ikon för funktionen lyssna på webbplatsen
2012-11-06

Stora satsningar på ungas hälsa

Nu är projektet Hälsofrämjande skolutveckling i full gång i Sorunda rektorsområde. Projektet, som är treårigt, 2012-2014, finansieras av Nynäshamns folkhälsofond. Syftet med projektet är hitta metoder för att arbeta förebyggande med att stärka hälsan hos barn och unga i Sorunda.

Bakgrund


I projektet som påbörjades i augusti ingår en projektledare, en handledare samt en speciallärare. I dagarna får lärare i skolorna handledning i att arbeta med att utveckla ett förebyggande elevhälsoarbete.

På förskolorna har en arbetsgrupp bildats som i höst bland annat studerar hur arbetet med dessa frågor sker idag och vad som behöver utvecklas.

Förutom detta pågår ett arbete kring hur det går att förstärka och stödja arbetet med rörelse i förskolan och skolan samt om vad som är en bra lunch-miljö. En samverkan kring frågorna om fritid för barn och unga har inletts med projektet Tillgänglig fritid och med de mobila fritidsledarna.

Katarina Bergström,föreläsare

Katarina Bergström,föreläsare

Temadag


Den 26 oktober, genomförde projektet sin första temadag på Vidbynäs gård i Nykvarn. Katarina Bergström från Värdskapet var föreläsare för dagen och pratade bland annat om vikten av välkomnandet som ett inkluderande och aktivt förhållningssätt.

All personal i Sorunda som arbetar inom förskola och skola var inbjudna, både pedagogisk personal och de inom kök, lokalvård, administration, vaktmästeri. Temat för dagen var begreppet Värdskap och hur skolan kan arbeta med det.

Dagen inleddes av Liselott Vahermägi, barn och utbildningsnämndens ordförande, och av Christel Bäckström, chef för den centrala elevhälsan.

— Nynäshamns kommun gör stora satsningar på att förbättra våra barns och ungdomars livsvillkor, bland annat genom att främja arbete som leder till god fysisk och psykisk hälsa. Vi vet att förutsättningarna för att nå bra resultat i skolan påverkas av god hälsa och omvänt – en bra skolgång bidrar till en förbättrad hälsa för barn och unga.  

— Det är också viktigt att många olika aktörer arbetar över gränserna och därför är projektet Hälsofrämjande skolutveckling inriktat på att ta till vara kunskapen och kompetensen hos  alla olika personer som arbetar med våra barn och unga, både i förskolan, i skolan och på fritiden. Ett aktivt samarbete med föräldrar och olika aktörer i lokalsamhället är också en stor och viktig del i projektet, säger Liselott Vahermägi.

Följ arbetet via projektbloggen


Är du intresserad av hur det går i projektet, så kan du följa arbetet
via projektbloggen.
http://halsoframjandeskolutv.blogspot.se länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

  
Text: Jeanette Eliasson och Kristina Myrenberg

Tipsa någon om den här sidan via:

Sidan granskad 2016-04-19
Sidansvarig: Jeanette Eliasson

Nynäshamns kommun 

Bild för besökadress

Stadshusplatsen 1

Bild för postadress

149 81 Nynäshamn

Nynäshamns kommun
Stadshusplatsen 1
149 81 Nynäshamn

växel 08-520 680 00
fax 08-520 140 08

kommunstyrelsen@nynashamn.se

Journummer
Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Om webbplatsen

twitterfrågeln i blått

Följ oss på Twitter @Nynashamnkommunlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Logotyp för RSS
Kommunens logotyp