Ikon för funktionen lyssna på webbplatsen
2012-09-04

Rökningen minskar bland ungdomarna

Rökningen bland elever i årskurs nio och årskurs två på gymnasiet har minskat något. Däremot har antalet ungdomar som dricker sig berusade ökat. Det visar den färska undersökningen Stockholmsenkäten.
Nynäshamn är en av 18 kommuner i Stockholms län som deltar i årets upplaga av Stockholmsenkäten där elever i årskurs nio och årskurs två på gymnasiet svarar på cirka 350 frågor. Undersökningen innehåller frågor om bland annat elevernas drog- och spelvanor.

Svaren visar att antalet elever som röker och snusar har minskat något jämfört med år 2010 då förra undersökningen genomfördes. 

"Kanske har våra insatser haft effekt"


— En minskning har skett generellt i landet när det gäller tobaksbruk  och det är roligt att Nynäshamn följer den trenden. Kanske har insatser som rökfri skola, rökfri arbetstid för kommunanställda samt kommunens kostnadsfria rökslutarstöd  haft effekt. Nu gäller det att vi fortsätter att arbeta för att våra ungdomar inte börjar använda tobak och att fler slutar röka och snusa, säger Nynäshamns kommuns folkhälsosamordnare Catherine Forsberg.

"Föräldrar är för tillåtande"


Däremot har antalet ungdomar som varit berusade under den senaste fyraveckorsperioden ökat - förutom bland pojkarna på gymnasiet där det är en kraftig minskning.

Undersökningen innehåller även frågor om föräldrarnas inställning till att barnen dricker alkohol. Enligt elevernas svar säger aningen fler föräldrar än tidigare nej till att barnen dricker alkohol men Catherine Forsberg anser att föräldrarna i Nynäshamn ändå har en alldeles för tillåtande attityd till barnens drickande.

—  I jämförelse med övriga kommuner och stadsdelar uppger våra ungdomar i högre utsträckning att det är okej från föräldrarnas sida att dricka alkohol och använda tobak. Studier visar tydligt att i de fall föräldrar inte är restriktiva samt köper ut alkohol till sina barn dricks det också mer alkohol. Vi ser det sambandet tydligt i Nynäshamn, säger Catherine Forsberg.

Stockholmsenkätens syfte


Stockholmsenkäten genomförs vartannat år. Syftet är främst att kartlägga mobbning och elevers vanor när det gäller droger, kriminalitet och skolk samt att ha ett bra underlag för förebyggande insatser.

Text: Åsa Ericsson

Till höger hittar du rapporterna "Droger och spel gymnasieskolans årskurs 2" samt  "Droger och spel grundskolans årskurs 9".

Tipsa någon om den här sidan via:

Sidan granskad 2016-04-19
Sidansvarig: Åsa Ericsson

Nynäshamns kommun 

Bild för besökadress

Stadshusplatsen 1

Bild för postadress

149 81 Nynäshamn

Nynäshamns kommun
Stadshusplatsen 1
149 81 Nynäshamn

växel 08-520 680 00
fax 08-520 140 08

kommunstyrelsen@nynashamn.se

Journummer
Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Om webbplatsen

twitterfrågeln i blått

Följ oss på Twitter @Nynashamnkommunlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Logotyp för RSS
Kommunens logotyp