Ikon för funktionen lyssna på webbplatsen
2012-08-24

Så tömmer du poolen på rätt sätt

När sommaren närmar sig sitt slut och det börjar bli dags att tömma poolen finns några saker du bör tänka på. Här listar vi tipsen från Svenskt Vatten.

• Du ska veta vilka medel du använder i din pool. Klor är ett vanligt desinfektionsmedel. Om du överväger att använda nya medel eller metoder är det viktigt att det finns bra produktbeskrivningar. Vid osäkerhet kolla med Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund eller Kemikalieinspektionen.

• Det är inte lämpligt att släppa ut vatten med klorerade föroreningar direkt i hav, sjöar och vattendrag. Vid tveksamhet kontrollera med kommunens Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund.

• Om det enbart är klor som tillsatts, kan du i första hand överväga om poolen kan tömmas på gräsytor i den egna trädgården. Detta förutsätter att vattnet inte ställer till problem för grannar, exempelvis vid enskilda vattentäkter.

• I mindre pooler som står i solen förbrukas fritt klor snabbt och om du väntar några dagar efter senaste klorering är gräsytor ett bra alternativ. Dagvattenledningar kan vara ett annat alternativ. Det är dock onödigt att tömma poolen i ledning till reningsverk, särskilt om reningsverket är litet. Om vattnet kan släppas till kommunalt nät bestäms av kommunens avdelningar för VA och stadsmiljö.

• Socialstyrelsen gav 2006 ut en publikation som heter Bassängbad — Hälsorisker, regler och skötsel. Enligt denna publikation är silver olämpligt som hygieniseringsmedel därför att det dels inte avdödar virus och att silver utgör en större miljöbelastning än klor när det släpps ut i naturen. Se sida 50 i publikationen.

Tipsa någon om den här sidan via:

Sidan granskad 2017-07-03
Sidansvarig: Anna Whitcombe

Nynäshamns kommun 

Bild för besökadress

Stadshusplatsen 1

Bild för postadress

149 81 Nynäshamn

Nynäshamns kommun
Stadshusplatsen 1
149 81 Nynäshamn

växel 08-520 680 00
fax 08-520 140 08

kommunstyrelsen@nynashamn.se

Journummer
Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Om webbplatsen

twitterfrågeln i blått

Följ oss på Twitter @Nynashamnkommunlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Logotyp för RSS
Kommunens logotyp