Ikon för funktionen lyssna på webbplatsen
2012-08-08

Ny vattenplan ska höja vattenkvaliteten

Nynäshamns kommun arbetar just nu med att ta fram en plan för att förbättra vattenkvaliteten i kommunens sjöar, vattendrag, hav och grundvatten.
- Till 2015 så ska våra vatten ha uppnått en god ekologisk och kemisk status, säger Hanna Lilja, miljöutredare på Nynäshamns kommun.

Kravet kommer från EU:s ramdirektiv för vatten som innehåller ett antal miljökvalitetsnormer som kommunerna måste uppfylla. För att göra detta inom utsatt tid så har kommunen nu påbörjat arbetet med att ta fram en vattenplan.

- Vi arbetar för fullt med att samla in information om kommunens vatten så att vi ska få en samlad bild över värden och olika miljöproblem. Tanken är att det sedan ska utmynna i olika åtgärder, säger Hanna Lilja.

Planen kommer att beskriva kommunens avrinningsområden, olika vatten, vilka problem som finns och hur man kan komma tillrätta med dessa. Arbetet med planen beräknas pågå till mitten av oktober.

Vattenplanen är tänkt som ett komplement till Vatten och avloppsplanen som är under framtagande och ska beslutas av kommunfullmäktige under våren 2013.

Text: Anna Whitcombe

Rassa vikar i Nynäshamn.

Rassa vikar ska räddas från övergödning. Foto: Mattias Hansson HG-bild.

Tipsa någon om den här sidan via:

Sidan granskad 2016-05-03
Sidansvarig: Anna Whitcombe

Nynäshamns kommun 

Bild för besökadress

Stadshusplatsen 1

Bild för postadress

149 81 Nynäshamn

Nynäshamns kommun
Stadshusplatsen 1
149 81 Nynäshamn

växel 08-520 680 00
fax 08-520 140 08

kommunstyrelsen@nynashamn.se

Journummer
Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Om webbplatsen

twitterfrågeln i blått

Följ oss på Twitter @Nynashamnkommunlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Logotyp för RSS
Kommunens logotyp