Årsredovisningar

Varje år görs en årsredovisning, så kallade bokslutet, för det gångna året. I årsredovisningen redovisas det ekonomiska utfallet och vad som genomförts under året.

Nynäshamns kommuns årsredovisning innehåller en sammanfattning av kopplingen mellan kommunfullmäktiges mål (beslutade i årsbudgeten) och måluppfyllelse inom respektive verksamhetsområde. En komplett uppföljning av mål och måluppfyllelse för respektive nämnd återfinns i verksamheternas och nämndernas egna bokslut. Årsredovisningen innehåller också en sammanställning av resultaten från de kommunala bolagen, och en koncernredovisning där man slår ihop bolagens (AB Nynäshamns bostäder, AB Telegrafen i Nynäshamn med flera) och kommunens redovisning. 

Årsredovisningen innehåller bland annat:

  • Befolkningsförändring.
  • Arbetsmarknads- och näringslivsutveckling.
  • Gjorda investeringar.
  • Driftredovisning för nämnder och styrelser.
  • Kommunens tillgångar och skulder.
  • Personalanalys.
  • Revisionsberättelse

Observera! Revisionsberättelse 2016 finns också separat i sin helhet under Dokument.

Sidan granskad 2017-08-17
Sidansvarig: Åsa Nyberg

Nynäshamns kommun  ●  Stadshusplatsen 1  ●  149 81 Nynäshamn  ●  växel: 08-520 680 00  ●  fax: 08-520 140 08  
e-post: kontaktcenter@nynashamn.se  ●  Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönsterJournummerOm webbplatsen ● RSS

Nynäshamns kommun
Stadshusplatsen 1
149 81 Nynäshamn

växel 08-520 680 00
fax 08-520 140 08

kontaktcenter@nynashamn.se

Journummer
Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Om webbplatsen

twitterfrågeln i blått

Följ oss på Twitter @Nynashamnkommunlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Logotyp för RSS
Kommunens logotyp