2017-10-25

Satsningar i nästa års budget

Försök med arbetstidsförkortning, investeringar i fastigheter, fortsatt löneökning för socialsekreterare, ökad digitalisering i skolan och finare utemiljöer. Det är några av satsningarna som den styrande koalitionen föreslår i nästa års budget - som även innehåller oförändrad skatt nästa år.

– Nynäshamns utveckling ser positiv ut. Nya etableringar och bostadsbyggnadsprojekt kommer att genomföras nästa år. Vi satsar på äldre, barn och ungdomar liksom på det offentliga rummet bland annat i form av skolbyggnader, parker och aktivitetsytor. Det tillsammans med regeringens välfärdssatsningar - som oavkortat går till vård, skola och omsorg - gör att jag känner stolthet över vårt arbete och utvecklingen, säger kommunstyrelsens ordförande Patrik Isestad (S).

Den 1 november fattar kommunstyrelsen beslut om Socialdemokraternas, Liberalernas och Miljöpartiets budget för nästa år. Utrymmet är cirka 44 miljoner högre än årets budget varav 12,7 miljoner är statsbidrag där regeringen satsar på välfärdstjänster. Enligt planen ska det bli ett överskott på 25 miljoner kronor vid slutet av år 2018.

Budgeten innehåller flera nya satsningar. Några av dem är:

Barn- och utbildningsnämnden

 • Tryggare skolmiljö.
 • Förbättrad skolmiljö.
 • Sportprofil på en av kommunens skolor.
 • Ökad digitalisering i skolorna.
 • Nya matsalar och ny central förskola.

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden

 • Investeringar i kommunens verksamhetslokaler.
 • 1 miljon kronor ska ge finare utemiljöer.

Socialnämnden

 • Fortsatta satsningar inom äldreomsorgen.
 • Boendetrappa inom beroendevården.
 • Utveckling av digitala tjänster.
 • Bättre mottagande av nyanlända.
 • Fortsatta höjningar av socialsekreterarnas löner.
 • Miaprojekt ska bryta långvarigt försörjningsstöd.
 • Barnskyddsteam.

Kultur- och fritidsnämnden

 • En satsning görs på orienteringstävlingen 10-mila som arrangeras i kommunen.

Kommunstyrelsen

 • Satsning på nya Tillväxtavdelning.
 • Försök med arbetstidsförkortning.

Klicka på respektive nämnds rubrik för mer information om satsningarna.

Oförändrad skatt

Förslaget är att kommunalskatten blir oförändrad nästa år. Det innebär en fortsatt skatt på 19.83 kronor.

– Förvaltningarna har lyckats prioritera det absolut nödvändigaste samtidigt som vi förändrar arbetssätt. Det tillsammans med ökat invånarantal och därmed ökade skatteintäkter gör att vi inte behöver höja skatten nästa år, säger Patrik Isestad (S).

Om Mål- och budgetdokumentet

Mål och budget är kommunfullmäktiges styrdokument. Dokumentet innehåller bland annat kommungemensamma mål, nämndernas ekonomiska resurser, prioriteringar för varje nämnd och framtidsvision. Kommunstyrelsen fattar beslut om Mål och budget 1 november. Den 15 november tar kommunfullmäktige det slutgiltiga beslutet.

Text: Åsa Ericsson

Skottkärror med blommor i.

Bland annat föreslås att en miljon kronor läggs på finare utemiljöer.

Tipsa någon om den här sidan via:

Om

Viss information sparas om ditt besök när du besöker den här webbplatsen.

» Läs mer om cookies (kakor)

Nynäshamns kommun 

Stadshusplatsen 1

149 81 Nynäshamn

Nynäshamns kommun
Stadshusplatsen 1
149 81 Nynäshamn

växel 08-520 680 00
fax 08-520 140 08

kommunstyrelsen@nynashamn.se

Journummer
Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Om webbplatsen

twitterfrågeln i blått

Följ oss på Twitter @Nynashamnkommunlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Logotyp för RSS
Kommunens logotyp