2017-08-15

Medborgarundersökning i brevlådan

I början av september kommer många kommuninvånare att få en undersökning hem i brevlådan. Svara gärna på undersökningen som bland annat handlar om ditt inflytande på kommunala
beslut.

Kvinna fyller i undersökning.

Medborgarundersökningen är en attitydundersökning som Nynäshamns kommun genomfört i samarbete med Statistiska centralbyrån (SCB) sedan år 2007.

Totalt får 1 200 invånare i åldrarna 18-84 år enkäten som består av tre delar:

  • Hur bedömer medborgarna kommunen som en plats att bo och leva på.
  • Vad tycker medborgarna om kommunens olika verksamheter.
  • Vad tycker medborgarna om inflytandet på kommunala beslut och verksamheter.

Svaren är viktiga

Svaren är viktiga bland annat för att Nynäshamns kommun ska kunna prioritera frågor och verksamheter som kommuninvånarna anser är viktiga.
De svarande är anonyma. Undersökningens resultat presenteras här på kommunens webbplats i slutet av året.

Text: Åsa Ericsson 

Tipsa någon om den här sidan via:

Sidan granskad 2017-08-21
Sidansvarig: Annie Skytt

Nynäshamns kommun 

Stadshusplatsen 1

149 81 Nynäshamn

Nynäshamns kommun
Stadshusplatsen 1
149 81 Nynäshamn

växel 08-520 680 00
fax 08-520 140 08

kommunstyrelsen@nynashamn.se

Journummer
Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Om webbplatsen

twitterfrågeln i blått

Följ oss på Twitter @Nynashamnkommunlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Logotyp för RSS
Kommunens logotyp