2017-06-28

Utredning visar brister i arbetsgivarens arbetsmiljöarbete

En ny utredning riktar skarp kritik mot arbetsgivaren Nynäshamns kommuns hantering av ett uppmärksammat personalärende.

I höstas genomfördes en utredning av personalhanteringen på Nynäshamns kommun. Syftet med utredningen var att belysa hur organisationen mår och hur personalpolitiken tillämpas i Nynäshamns kommun samt att ge förslag på förbättringar. Utredningen tog bland annat upp två enskilda personalärenden.

– För att lära och förstå varför ärendena fått så stora proportioner anlitade jag en extern och oberoende utredare från företagshälsan Avonova Hälsa AB med uppgift att noggrannare genomlysa processen kring ett av dessa ärenden, säger kommundirektör Tommy Fabricius.

Arbetsgivaren har inte levt upp till kraven

Utredningen, där bland andra berörd medarbetare och arbetsgivaren har
intervjuats, slår fast att arbetsgivaren inte har levt upp till de krav som ett
systematiskt arbetsmiljöarbete kräver. Arbetsgivaren har reagerat för sent på
samarbetsproblem, brustit i dokumentation och dröjt för länge med att på ett
systematiskt sätt utreda situationen. De fackliga organisationerna borde
också ha involverats mycket tidigare i processen än vad som skedde.

Arbetsgivaren borde tidigt ha dementerat rykten

Utredaren belyser även rykten som berörd medarbetare anser kom i omlopp.
Utredaren konstaterar att det är oklart vilka som uppfattat ryktena och att ord
står mot ord men att arbetsgivaren ändå i ett tidigt skede borde ha dementerat
ryktena.

– Ryktena är ytterst beklagliga. Här borde kommunen ha gått ut med en tidig och kraftfull dementi, säger Tommy Fabricius.

Utredaren konstaterar i sammanfattningen att om det systematiska arbetsmiljöarbetet i kommunen fungerat väl hade processen möjligen fått ett bättre slut och drastiska åtgärder som avstängning, arbetsbefrielse, omplacering, ryktesspridning, ohälsa, obehagliga möten och konfrontationer
kunnat undvikas.

Kommunen ber medarbetaren om ursäkt

– Vi kan som arbetsgivare i dag inte göra bristerna i denna process ogjorda, utan bara be medarbetaren om ursäkt för att hanteringen inte skedde med större omsorg och noggrannhet. Från arbetsgivarsidan kommer vi nu att ta kontakt med medarbetaren för att se på vilket sätt vi kan gottgöra, säger Tommy Fabricius.

Text: Åsa Ericsson

Tipsa någon om den här sidan via:

Sidan granskad 2017-06-28
Sidansvarig: Annie Skytt

Om

Viss information sparas om ditt besök när du besöker den här webbplatsen.

» Läs mer om cookies (kakor)

Nynäshamns kommun 

Stadshusplatsen 1

149 81 Nynäshamn

Nynäshamns kommun
Stadshusplatsen 1
149 81 Nynäshamn

växel 08-520 680 00
fax 08-520 140 08

kommunstyrelsen@nynashamn.se

Journummer
Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Om webbplatsen

twitterfrågeln i blått

Följ oss på Twitter @Nynashamnkommunlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Logotyp för RSS
Kommunens logotyp