Ikon för funktionen lyssna på webbplatsen
2017-03-28

Tvärförbindelse Södertörns sträckning klar

Nu är det klart att delar av Tvärförbindelse Södertörn ska dras i en tunnel. Trafikverkets beslut överensstämmer med Södertörnkommunernas önskemål.

Karta som visar sträckningen för Tvärförbindelse Södertörn.

Trafikverkets karta för sträckningen.

Trafikverket har tittat på tre olika förslag och har nu valt det de kallar för den norra korridoren, från Vårby till Haninge via en tunnel under Flemingsbergsskogens naturreservat.

Trafikverkets val är det alternativ som de åtta kommunerna på Södertörn,  däribland Nynäshamn, har förordat.

"Inte så stort intrång i värdefull natur"

– Den sträckning som valts är logisk och den som förordats från berörda kommuner under hela processen. Det är väldigt positivt att Trafikverket går på kommunernas linje angående tunnel som innebär att intrången i värdefull natur inte blir så stor, säger Nynäshamns kommuns planeringschef Anna Eklund.

"Förhoppningen är att tvärförbindelsen väljs framför väg 225"

– Tvärförbindelse Södertörn är väldigt viktig för den utveckling vi står inför. Nynäshamnarna kommer att uppleva en mycket bättre sammankoppling med E4:an och bland annat Kungens kurva, vilket är betydelsefullt för både näringslivet och våra invånare. För Stockholm Norvik är vägen nödvändig och förhoppningen är att godstransporterna ska välja den nya tvärförbindelsen till E4:an framför väg 225, säger Patrik Isestad (S), kommunstyrelsens ordförande i Nynäshamn.

Enligt tidplanen ska vägen börja byggas år 2020 och öppna 2026. Trafikverkets ställningstagande går inte att överklaga.

På Trafikverkets webbplats finns mer information/.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Text: Åsa Ericsson

Tipsa någon om den här sidan via:

Sidan granskad 2017-04-04
Sidansvarig: Annie Skytt

Nynäshamns kommun 

Bild för besökadress

Stadshusplatsen 1

Bild för postadress

149 81 Nynäshamn

Nynäshamns kommun
Stadshusplatsen 1
149 81 Nynäshamn

växel 08-520 680 00
fax 08-520 140 08

kommunstyrelsen@nynashamn.se

Journummer
Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Om webbplatsen

twitterfrågeln i blått

Följ oss på Twitter @Nynashamnkommunlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Logotyp för RSS
Kommunens logotyp