2016-12-16

Rapport om miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen klar

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen har beställt en kartläggning av förvaltningens organisation och verksamhet. Rapporten är nu klar. Den visar på utvecklingspotential framförallt kring arbetssätt och chefs- och ledarskap.

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen har beställt en kartläggning av den egna organisationen och verksamheten. Syftet är bland annat att tydliggöra mandat och uppdrag och därmed skapa en bättre arbetsmiljö för både chefer och medarbetare. Kartläggningen har nu sammanfattats i en rapport.

Rapporten konstaterar att förvaltningen främst bör fokusera på att utveckla och förändra ledarskap och arbetssätt. Organisation, chefer och ledare behöver arbeta mer strategiskt och styrande utifrån ett helhetsperspektiv. Uppdrag, ansvar och gränsdragningar behöver också bli tydligare.

– Rapporten är beställd av oss på miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen och för mig och övriga ledning var det viktigt att vara modiga och våga fråga efter de obekväma svaren. Nu har vi en ärlig nulägesanalys och vet var vi ska rikta kraften. Vi i ledningsgruppen tar i allra högsta grad till oss av kritiken, precis som vi förväntar oss att övriga medarbetare gör. Men jag vill också lyfta fram det positiva i att många trivs på jobbet och har en bra och fungerande relation till sin arbetsgrupp och närmsta chef, säger förvaltningschef Sara Eriksdotter Bjurström.

– Vi påbörjar nu ett gemensamt utvecklingsarbete där vi i ett första steg riktar in oss på att förbättra styrning och ledning. Vi arbetar sedan tidigare med att se över mål- och budgetarbetet och fokuserar framförallt på att förbättra uppföljningen. Vi kommer också att genomföra kompetenshöjande åtgärder för förvaltningens chefer. Vi har stora utmaningar framför oss, men engagemanget hos förvaltningens medarbetare är också stort och jag ser positivt på framtiden, fortsätter Sara Eriksdotter Bjurström.

Om rapporten
Rapporten har beställts av miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen och genomförts av företaget Gestaltpartner. De har arbetat med enkätfrågor och djupintervjuer.

Text: Lisa Olén

Tipsa någon om den här sidan via:

Sidan granskad 2016-12-19
Sidansvarig: Annie Skytt

Om

Viss information sparas om ditt besök när du besöker den här webbplatsen.

» Läs mer om cookies (kakor)

Nynäshamns kommun 

Stadshusplatsen 1

149 81 Nynäshamn

Nynäshamns kommun
Stadshusplatsen 1
149 81 Nynäshamn

växel 08-520 680 00
fax 08-520 140 08

kommunstyrelsen@nynashamn.se

Journummer
Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Om webbplatsen

twitterfrågeln i blått

Följ oss på Twitter @Nynashamnkommunlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Logotyp för RSS
Kommunens logotyp