2016-10-25

Nya satsningar socialnämnden

Här ser du exempel på nya satsningar inom socialnämnden som den styrande koalitionen föreslår i budgeten för år 2017.

Flyktingar erbjuds vårdutbildning

Nyanlända flyktingar erbjuds att ta del av den satsning som socialnämnden gör på en vårdutbildning under 2017.

Det är svårt att rekrytera personal inom vård och omsorg. Därför satsar socialnämnden på en utbildning motsvarande omvårdnadsprogrammet på gymnasienivå som även riktar sig till nyanlända flyktingar. Utbildningen kommer att ha 24 platser under 2 terminer. Satsning: 0,3 miljoner kronor.

Socialsekreterarnas löner fortsätter att höjas

Den treåriga satsningen på socialsekreterares löner går in på sitt andra år. Även 2017 kommer extra medel att användas till socialsekreterarnas löner.

Bakgrunden till satsningen är att socialsekreterarna ska få löner som motsvarar deras utbildningsnivå och kvalificerade arbete. Lönerna är också ett sätt att lättare rekrytera men framför allt behålla socialsekreterare och handläggare som arbetar med kvalificerad myndighetsutövning. Löneökningen blir 2.5 procent utöver den årliga löneökningen. Satsning: 0,8 miljoner kronor.

Fortsatt ökad bemanning inom äldreomsorgen

Nynäshamns kommun har fått 5,2 miljoner av regeringen för att öka bemanningen inom äldreomsorgen. Pengarna innebär att omvårdnadspersonal kan tillbringa mer tid med de äldre och jobba med utvecklingsfrågor. Satsningen är en del av en treårig satsning från regeringen och det här är andra året som socialnämnden får statliga medel.

Inom hemtjänsten har en trygghetspatrull kommit igång som hanterar trygghetslarm. Nattbemanningen har utökats på demensboendet Lotsen där varje våningsplan är bemannat under natten. Även det så kallade ”rehabteamet” har utökats med en arbetsterapeut som arbetar med förebyggande insatser och aktivitetsbedömningar. De statliga pengarna används även till aktiviteter för äldre. Satsning: 5,2 miljoner.

Satsningar på ordinarie verksamhet i äldreomsorgen

Ett ökat kommunbidrag på grund av fler äldre gör att socialnämnden kan satsa mer på den ordinarie verksamheten.

Den allt äldre befolkningen i kommunen gör att socialnämnden får utökat kommunbidrag från Nynäshamns övergripande budget. Under 2017 satsar därför socialnämnden ännu mer på att bygga ut äldreomsorgens ordinarie verksamheter, till exempel fler platser på vård- och omsorgsboende. Satsning: 5,3 miljoner.

Löneökning för undersköterskor

Satsning: 0,5 miljoner kronor.

Tipsa någon om den här sidan via:

Sidan granskad 2016-10-24
Sidansvarig: Åsa Ericsson

Om

Viss information sparas om ditt besök när du besöker den här webbplatsen.

» Läs mer om cookies (kakor)

Nynäshamns kommun 

Stadshusplatsen 1

149 81 Nynäshamn

Nynäshamns kommun
Stadshusplatsen 1
149 81 Nynäshamn

växel 08-520 680 00
fax 08-520 140 08

kommunstyrelsen@nynashamn.se

Journummer
Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Om webbplatsen

twitterfrågeln i blått

Följ oss på Twitter @Nynashamnkommunlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Logotyp för RSS
Kommunens logotyp