2016-10-25

Nya satsningar miljö- och samhällsbyggnadsnämnden

Här ser du exempel på nya satsningar inom miljö- och samhällsbyggnadsnämnden som den styrande koalitionen föreslår i budgeten för år 2017.

2,5 miljoner kronor ska förbättra skötsel av utemiljö

Park- och naturenheten på stadsmiljöavdelningen får 2,5 miljoner kronor extra. Enheten ansvarar för skötseln av parker, lekparker, gräsmattor, badplatser, tätortsnära skogar och andra grön- lek- och aktivitetsytor. De extra pengarna ska gå till att höja nivån på renhållning och grönyteskötsel i kommunen. Beräkningen utgår från en ny skötselplan som miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutat om.

– Det är en fantastiskt trevlig satsning som gör att vi kan höja nivån ännu mer på skötsel och renhållning av våra offentliga ytor. Det ger oss större möjlighet att arbeta enligt den nya skötselplanen, säger Daniel Adborn (L) kommunalråd och ordförande i miljö- och samhällsbyggnadsnämnden.

Detaljplanearbete får 0,5 miljoner kronor

Nynäshamns VA-plan är en långsiktig planering för vatten och avlopp i kommunen. I planen anges att ungefär hälften av de 4 700 fastighetsägare i Nynäshamns kommun som idag har enskilt vatten och avlopp ska anslutas till kommunalt vatten och avlopp. I samband med uppstarten av projektet krävs extra resurser för framtagande av detaljplaner. Stadsbyggnadsavdelningen får därför 0,5 miljoner kronor extra för arbete med detaljplaner. Kostnaden är initial och ska med tiden finansieras genom bygglovsavgifter.

200 000 kronor går till mer hjälp för funktionshindrade

Kommunen erbjuder en kostnadsfri ”fixartjänst” för äldre och funktionshindrade. Fixaren erbjuder hjälp med enklare tjänster i hemmet, till exempel att sätta upp gardiner och byta glödlampor. Enligt beslut i Mål och budget 2013 ska fixartjänsten för funktionshindrade under 65 år utökas med 35 procent. Utökningen beräknas kosta 200 000 kronor.

– Fixartjänsten är väldigt uppskattad. Det extra anslaget gör att fler som har behov av hjälp kan få det. Nu kan vi utöka så att vi får en heltidstjänst, säger Daniel Adborn (L) kommunalråd och ordförande i miljö- och samhällsbyggnadsnämnden.

Text: Lisa Olén

Tipsa någon om den här sidan via:

Sidan granskad 2017-06-21
Sidansvarig: Åsa Ericsson

Om

Viss information sparas om ditt besök när du besöker den här webbplatsen.

» Läs mer om cookies (kakor)

Nynäshamns kommun 

Stadshusplatsen 1

149 81 Nynäshamn

Nynäshamns kommun
Stadshusplatsen 1
149 81 Nynäshamn

växel 08-520 680 00
fax 08-520 140 08

kommunstyrelsen@nynashamn.se

Journummer
Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Om webbplatsen

twitterfrågeln i blått

Följ oss på Twitter @Nynashamnkommunlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Logotyp för RSS
Kommunens logotyp