2016-04-20

Det blir en utredning av utomstående expertis

Det blir en utredning av personalhanteringen på Nynäshamns kommun av utomstående arbetsrättslig expertis. Det beslutade kommunstyrelsens arbetsutskott (KSAU) under måndagen.

Nynäshamns Posten har publicerat insändare, debattinlägg och artiklar där kritik riktas mot Nynäshamns kommun som arbetsgivare. Röster har höjts för att arbetsmiljön ska granskas av en oberoende part. Nu har KSAU, som även är kommunens personalutskott, beslutat att det ska göras en utredning av utomstående arbetsrättslig expertis.

Expertisen ska:

  • Granska hur den så kallade partsmodellen kring centrala samverkansfrågor som arbetsmiljö, lönebildning och medbestämmande fungerar i kommunen. Om behov finns ska förslag på förbättringar ges.
  • Granska hur arbetsrättsliga procedurer och utredningar har hanterats från parternas sida samt ge förslag på förbättringar utifrån gällande lagar och avtal.
  • Rapportera till en styrgrupp bestående av personalutskottet, kommunchefen och en facklig representant som får utses av den tvärfackliga gruppen.

Innan beslutet om utredning togs har ledamöterna i KSAU samtalat bland annat med de fackliga organisationerna.

"Vi har tagit del av många synpunkter"

– Vi har tagit del av många olika synpunkter för att kunna landa i vad som behöver utredas eftersom arbetsmiljö är ett brett område. Vår samlade bedömning är att det finns några områden som sticker ut och det är också dem vi nu ska granska, säger Anna Ljungdell (S), ordförande i kommunstyrelsens arbetsutskott.

Kommunchefen har nu fått uppdraget att i samråd med personalutskottet upphandla vem som ska få uppdraget att genomföra utredningen.

I anslutning till nyheten finns länkar till tidigare nyheter i ämnet samt utredningsdirektivet.

Text: Åsa Ericsson

Tipsa någon om den här sidan via:

Sidan granskad 2016-04-25
Sidansvarig: Annie Skytt

Om

Viss information sparas om ditt besök när du besöker den här webbplatsen.

» Läs mer om cookies (kakor)

Nynäshamns kommun 

Stadshusplatsen 1

149 81 Nynäshamn

Nynäshamns kommun
Stadshusplatsen 1
149 81 Nynäshamn

växel 08-520 680 00
fax 08-520 140 08

kommunstyrelsen@nynashamn.se

Journummer
Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Om webbplatsen

twitterfrågeln i blått

Följ oss på Twitter @Nynashamnkommunlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Logotyp för RSS
Kommunens logotyp