Ikon för funktionen lyssna på webbplatsen
2016-04-07

Därför behöver kommunen gå med vinst

Nynäshamns kommuns resultat förra året var plus 101 miljoner kronor. Men är det meningen att kommunen ska gå med vinst frågar sig en skribent i Nynäshamns Posten? Ja, är svaret. Kommunens ekonomichef Johan Westin förklarar varför.

I mars publicerade Nynäshamns Posten en insändare där skribenten frågar: Varför ska kommunen gå med vinst? Skribenten undrar bland annat om skatteuttaget är för högt när kommunen går med vinst.

"Vi behöver gå med plus enligt Kommunallagen"

– Det är inget självändamål att gå med vinst. Kommunen är inte en vinstdrivande organisation, vi ska bedriva den verksamhet som politikerna har beslutat om och enligt de resurser som de har tillsatt. Men kommunen behöver gå med plus enligt Kommunallagen som bland annat säger att vi ska ha god ekonomisk hushållning, säger Nynäshamns kommuns ekonomichef Johan Westin.

God ekonomisk hushållning innebär bland annat:

  • Att kommunen gör investeringar med egna – inte lånade – pengar. Det gäller både återinvesteringar (exempelvis renoveringar av förskolor) och nyinvesteringar (exempelvis nya vägar).
  • Att parera upp- och nedgångar i skatteintäkter. Under ett år kan sysselsättning och skatteunderlag variera och för att inte behöva parera intäktsförändringar behövs en buffert. Om kommunen tappar skatteintäkter under året behöver inte verksamheterna minskas utan överskottet kan fungera som reserv och täcka upp intäktstappet. Skatteintäkter kan heller inte föras över till nästkommande år, intäkterna gäller innevarande år.  
  • Att uppfylla det så kallade Balanskravet. Om det blir ett underskott så har kommunen tre år på sig att återställa underskottet. Det innebär att verksamheterna har mindre pengar i flera år tills underskottet är återställt.

– Om verksamheterna har underskott måste de hela tiden balansera på marginalen och det blir ett ständigt ekonomiskt gnetande. Att inte ha resurser tar stor kraft från organisationen och tar fokus från andra viktiga frågor i verksamheterna, säger Johan Westin.

Om pengarna inte används till underskott, vad gör kommunen med överskotten?
– Då återinvesterar vi i våra anläggningar exempelvis skolor, äldreboenden, vägar, med mera. Vi gör även nyinvesteringar utifrån att kommunen växer, säger Johan Westin.

Varför läggs inte överskott på att höja exempelvis löner eller sänka skatten?
– Överskottet är kortsiktigt för just det året, nästkommande år behöver inte generera ett överskott. Kommunens ekonomiska och finansiella planering ska präglas av långsiktighet. Varje generation ska så långt det är möjligt bära sina egna kostnader. Det innebär att vi som organisation inte får låta våra barn betala för det som vi förbrukar, säger Johan Westin.

Text: Åsa Ericsson

Tipsa någon om den här sidan via:

Sidan granskad 2017-06-21
Sidansvarig: Annie Skytt

Nynäshamns kommun 

Bild för besökadress

Stadshusplatsen 1

Bild för postadress

149 81 Nynäshamn

Nynäshamns kommun
Stadshusplatsen 1
149 81 Nynäshamn

växel 08-520 680 00
fax 08-520 140 08

kommunstyrelsen@nynashamn.se

Journummer
Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Om webbplatsen

twitterfrågeln i blått

Följ oss på Twitter @Nynashamnkommunlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Logotyp för RSS
Kommunens logotyp