Kommunstyrelseförvaltningen

Kommunstyrelseförvaltningen arbetar för kommunstyrelsen som ledningsorgan. På uppdrag av kommunstyrelsen planerar, samordnar och följer kommunstyrelseförvaltningen upp hela verksamheten som det är beslutat att fungera enligt kommunfullmäktige.

Birgitta Elvås är kommunchef samt även chef för kommunstyrelseförvaltningen.

Kommunstyrelseförvaltningens avdelningar

Kansliavdelningen huvudsakliga uppgifter är juridik, dokument- och ärendehantering, arkiv samt att vara sekretariat för kommunstyrelse och kommunfullmäktige.
Chef för avdelningen samt även kommunjurist är Annika Fri.

Avdelningen för  planering och samhällsutveckling ansvarar  för strategiska frågor beträffande infrastruktur och fysisk planering, näringslivs- och EU-frågor, kommunövergripande information, marknadsföring samt folkhälso- och säkerhetsfrågor.
Från 1 oktober 2013 hör även enheten för mark och exploatering till avdelningen.
Chef för avdelningen är Anna Eklund, planeringschef.

Ekonomiavdelningen har som huvudsakliga uppgifter att stödja den övriga organisationen i ekonomifrågor.
Chef för avdelningen är Johan Westin, ekonomichef.

Arbetsgivaravdelningen har som arbetsuppgift att strategiskt arbeta med arbetsgivarpolitik, personal/chefsförsörjning, förhandlingsverksamhet, avtal, arbetsrätt med mera. Avdelningen ska också stödja den övriga organisationen i personalfrågor vad gäller löne-, pensions- och övriga personalfrågor samt system- och utvecklingsansvar för kommunens personal- och lönesystem.
Chef för avdelningen är Annette Måhlstedt, personalchef

IT-avdelningen har ansvar för löpande drift och all datadrift i kommunens nätverk. Datadriften utförs av ett externt företag. Till avdelningen hör också telefoni- och reception.
Chef för avdelningen är Rolf Lindkvist, IT-chef

Sidan granskad 2015-01-09
Sidansvarig: Rebecca Skoglund

Nynäshamns kommun  ●  Stadshusplatsen 1  ●  149 81 Nynäshamn  ●  växel: 08-520 680 00  ●  fax: 08-520 140 08  
e-post: kommunstyrelsen@nynashamn.se  ●  Hitta hit ● JournummerOm webbplatsen ● RSS

Nynäshamns kommun
Stadshusplatsen 1
149 81 Nynäshamn

växel 08-520 680 00
fax 08-520 140 08

kommunstyrelsen@nynashamn.se

Journummer
Hitta hit

Om webbplatsen

twitterfrågeln i blått

Följ oss på Twitter @Nynashamnkommunlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Logotyp för RSS
Kommunens logotyp