Ikon för funktionen lyssna på webbplatsen
Nynäshamns KompetensCentrum
Nynäshamns KompetensCentrum

Mötesplats SFI

Fredagen den 16/12 deltog NKC på Mötesplats sfi på Arlanda som anordnades av Skolverket. NKC representerades av Katarzyna Duszynska, SFI lärare som beskrev mötesplatsen så här:

Konferensen handlade i första hand om aktuella uppdrag rörande sfi samt presentation av ett nytt didaktiskt stödmaterial i läs- och skrivutveckling för lärare som undervisar på sfi och i svenska som andraspråk på grundläggande. Andra delen av konferensen bestod av seminarier och erfarenhetsutbyten.

Skolverket presenterade i början pågående uppdrag rörande kommunal vuxenutbildning i svenska för invandrare som bland annat omfattade informationsinsatser, att attrahera nya sfi lärare, att utarbeta stödmaterial i alfabetisering och läs- och skrivinlärning och att satsa på likvärdig bedömning. Till följd av sina uppdrag har Skolverket skapat ett bedömningsstöd för kommunal vuxenutbildning på grundnivå i engelska, matematik, svenska och SVA efter det finns överlappningar mellan kursplan på sfi D och SVA på grundnivå har kursplanen reviderats. Den nya kursplanen i svenska som andraspråk inom komvux på grundläggande nivå kommer att gälla för den kurs som påbörjas från den 1 januari 2017. De nationella delkurserna i svenska, svenska som andra språk, engelska och matematik inom komvux på grundläggande nivå kan användas från och med samma datum.

På konferensen diskuterade Skolverket nya utvecklingsområden. Ett förslag angående sammanhållna studievägar kommer att lämnas till regeringen. Men tanke på bättre individanpassning efter utbildningsbakgrund vill man möjliggöra sfi utbildning från kurs A till kurs D på studieväg 1. Skolverket satsar också på att se över antalet timmar för sfi, betygsskalan, yrkessvenska samt distansutbildningar och digitalisering inom sfi. Till slut presenterades ett nytt didaktiskt material som vänder sig till lärare som undervisar vuxna i grundläggande litteracitet inom sfi eller svenska som andraspråk på grundläggande nivå. Texter och filmer till materialet finns på: http://skolverket.se/skolutveckling/larande/litteracitetsutvecklinglänk till annan webbplats

Andra delen av konferensen ägnades åt praktiska förslag och erfarenhetsutbyte i form av workshops och seminarier. Åsa Wedin som är professor på Högskolan Dalarna föreläste om vikten av att utgå från elevernas tidigare skriftfärdigheter i samband med undervisning i grundläggande litteracitet. Enligt Åsa Wedin ska flerspråkighet gälla som norm inom alla skolformer. Detta handlar om en språksyn som lyfter elevernas språkliga resurser. Multimodalitet och elevernas behov ska betraktas i litteracitet undervisning. Forskaren betonade en komplex kompetens som behövs vid undervisning av kortutbildade elever. Man behöver bland annat ha djupa fonetiska, fonologiska och sociokulturella kunskaper. Man måste kunna lyfta elevernas styrkor istället för att koncentrera sig på deras brister.

På seminarierna utbytte jag erfarenhet med lärare från olika platser i Sverige, både från stora och minde kommuner. Vi fick reflektera tillsammans i samband med våra största utmaningar i arbetet, yrkesidentitet, digitalisering och kartläggning. På avslutningsseminariet ifrågasatte man likvärdigheten av sfi utbildningen på nationell nivå. Som grund till kritiken nämndes brist på behöriga SFI lärare samt modersmålslärare, icke-pedagogiska kartläggningar som görs av Arbetsförmedlingen, kvalitetsbrister bland olika anordnare och s.k. SFI-kö. Som punkt lyftes också praktik på arbetsplatser som sfi elever gör för att lära sig svenska. Möjligheterna till samtal brukar vara små, eller när verbal kommunikation sker, så pratar eleverna sina modersmål eller engelska. Åsa Wedin påpekade att det inte är bevisat att praktik på arbetsplatsen gynnar språket.

Jag är glad att jag var med trots långa köer på väg till Arlanda och tillbaka till Nynäshamn. Vi gör väldigt bra saker på NKC i jämförelse med kollegor som jag har pratat med. Jag fick presentera NKC utifrån våra digitala insatser. Tur att vi pratade om digitalt arbete på den pedagogiska konferensen för två veckor sedan.

Mötesplats SFI
Sidan granskad 2017-06-21
Sidansvarig: Carina Trygg

Nynäshamns kommun 

Bild för besökadress

Stadshusplatsen 1

Bild för postadress

149 81 Nynäshamn

Nynäshamns kommun
Stadshusplatsen 1
149 81 Nynäshamn

växel 08-520 680 00
fax 08-520 140 08

kommunstyrelsen@nynashamn.se

Journummer
Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Om webbplatsen

twitterfrågeln i blått

Följ oss på Twitter @Nynashamnkommunlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Logotyp för RSS
Kommunens logotyp