Ikon för funktionen lyssna på webbplatsen
Nynäshamns KompetensCentrum
Nynäshamns KompetensCentrum

Utvecklingsdag på temat utbildning och arbetsmarknad för våra unga

Den 24 februari 2017 äger en samplanerad Workshop rum med Nynäshamns kommun och Arbetsförmedlingen östra Södertörn och som värdar.

Inbjudan kommer att gå till lokalpolitiker, förvaltningschefer, arbetsmarknad- och näringslivsenheter, HR samt flyktingsamordnare. Vidare kommer inbjudan att gå ut till personal inom kommunen och till frivilligorganisationer som direkt eller indirekt arbetar med vår kommuns unga och unga nyanlända i åldern 16-24 år. Vi kommer även att bjuda in näringslivsrepresentanter och företrädare för de sociala företag som bedriver verksamhet i Nynäshamns kommun.

Den 18 november träffades arbetsgruppen för ett första möte på Nynäshamns kompetenscentrum, NKC, sammankallande var Dua-samordnare Katarina Svinhufvud.

Under mötet diskuterades mål och syfte med dagen, programpunkter och tänkbara föreläsare. En av frågorna som diskuterades var kompetensförsörjningen och Arbetsförmedlingens bristyrkesanalys. Hur kan vi ”klä på” ungdomar den utbildning och kompetens för att kunna möta näringslivets, företagens och offentlig sektors behov av rekrytering.

Representerade under mötet fanns Gunilla Grönlund, PA-konsult, rekryteringsansvarig Nynäshamns kommun, Lova Lonér PA-konsult, rekryterare Nynäshamns kommun, Linnéa Gustavsson, Näringslivsutvecklare Nynäshamns kommun, Gülten Erdogan, Arbetsförmedlare AF östra Södertörn, Jonas Karlsson, Näringslivschef Nynäshamns kommun och Katarina Svinhufvud, Dua-samordnare Nynäshamns kommun.

Utvecklingsdag DUA

Från vänster: Gunilla Grönlund, Lova Lonér, Linnéa Gustavsson, Gülten Erdogan och Jonas Karlsson.
Foto: Katarina SvinhufvudSidan granskad 2017-01-13
Sidansvarig: Carina Trygg

Nynäshamns kommun 

Bild för besökadress

Stadshusplatsen 1

Bild för postadress

149 81 Nynäshamn

Nynäshamns kommun
Stadshusplatsen 1
149 81 Nynäshamn

växel 08-520 680 00
fax 08-520 140 08

kommunstyrelsen@nynashamn.se

Journummer
Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Om webbplatsen

twitterfrågeln i blått

Följ oss på Twitter @Nynashamnkommunlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Logotyp för RSS
Kommunens logotyp