Ikon för funktionen lyssna på webbplatsen
Nynäshamns KompetensCentrum
Nynäshamns KompetensCentrum

NKC:s rektor deltar i utvärdering av karriärstegsreformen

Statskontoret har fått i uppdrag av regeringen att följa upp hur reformen om inrättande av karriärsteg för särskilt yrkesskickliga lärare har implementerats och fungerar.

Karriärstegsreformen infördes 2013 och innebär att legitimerade lärare kan utses till förstelärare eller lektor och få en löneökning som bekostas av staten. Eftersom rektorer har en viktig roll både vid rekryteringen men även vid utformningen av uppdrag anser Statskontoret att det är viktigt att undersöka reformen ur rektorernas perspektiv. Den 1 februari 2017 ska Statskontoret lämna en slutrapport till regeringen. Då går det att hitta rapporten på vår hemsida www.statskontoret.selänk till annan webbplats. Tidigare delrapporter om karriärstegsreformen finns att hämta på vår hemsida.  

Sidan granskad 2017-06-22
Sidansvarig: Carina Trygg

Nynäshamns kommun 

Bild för besökadress

Stadshusplatsen 1

Bild för postadress

149 81 Nynäshamn

Nynäshamns kommun
Stadshusplatsen 1
149 81 Nynäshamn

växel 08-520 680 00
fax 08-520 140 08

kommunstyrelsen@nynashamn.se

Journummer
Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Om webbplatsen

twitterfrågeln i blått

Följ oss på Twitter @Nynashamnkommunlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Logotyp för RSS
Kommunens logotyp