Ikon för funktionen lyssna på webbplatsen
Nynäshamns KompetensCentrum
Nynäshamns KompetensCentrum

NKC deltar på 2016 års Dua-dag

Dua står för Delegationen för unga till arbete och verkar för att arbetsmarknadspolitiska insatser mot ungdomsarbetslöshet.

I december 2014 beslutade regeringen om en delegation för större genomslag för arbetsmarknadspolitiska insatser mot ungdomsarbetslöshet på lokal nivå. Uppdraget ska slutredovisas senast den 28 februari 2018. I uppdraget ingår i korthet att

 • föra en dialog med enskilda kommuner, Sveriges Kommuner och Landsting, arbetsmarknadens parter på det kommunala och landstingskommunala området, övriga centrala parter på arbetsmarknaden, myndigheter, regionala aktörer och andra om hur arbetsmarknadspolitiska insatser för unga kan utvecklas och effektiviseras på lokal nivå
 • främja en sådan dialog mellan de olika aktörerna
 • inom det arbetsmarknadspolitiska området samla och sprida kunskap och goda exempel om insatser och samverkansformer i arbetet mot ungdomsarbetslöshet
 • identifiera hinder och andra problem och brister i samverkan mellan staten och kommunerna vid genomförandet av arbetsmarknadspolitiken
 • mot denna bakgrund, påtala eventuella behov av åtgärder från regeringens sida i arbetet särskilt uppmärksamma vikten av jämställdhet i arbetslivet och beakta möjligheterna att motverka könsuppdelning på arbetsmarknaden.

Arbetet ska ske i nära dialog med Arbetsförmedlingen och ESF-rådet och har en referensgrupp med företrädare för olika politiska partier.

Delegationens främsta verktyg för samverkan är lokala överenskommelser mellan kommunen och Arbetsförmedlingen. Tilläggsdirektiv (Dir 2015:68), som beslutades i juni 2015, anger att vi ska

 • främja att lokala överenskommelser mellan kommuner och Arbetsförmedlingen ingås och genomförs för att minska ungdomsarbetslösheten
 • besluta om bidrag för att främja att lokala överenskommelser ingås och utvecklas
 • följa upp arbetet med de lokala överenskommelserna och 90-dagarsgarantin.

Delegationen har satt upp mål för sin verksamhet.

 • Ingen ung ska vara arbetslös mer än 90 dagar

Delegationen har lagt fast följande prioriteringar för sin verksamhet.

 • Dua ska, under de tre år som uppdraget omfattar, verka för att skapa förutsättningar för att få till stånd varaktig och framgångsrik verksamhet för ungas etablering på arbetsmarknaden. En väl fungerande samverkan mellan stat och kommun är en av de viktigaste faktorerna i det arbetet. Denna samverkan bör utgå från de överenskommelser om samverkan som kommuner och Arbetsförmedlingen ingår.

Dua- dagen hålls i år på Nacka strandmässan. Experter från utvalda myndigheter finns på plats:

 • Delegationen för unga till arbete
 • Arbetsförmedlingen (huvudkontoret)
 • Skolverket
 • Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor/Temagruppen unga i arbetslivet
 • YA-delegationen
 • Försäkringskassan
 • Svenska ESF-rådet

  Konferensens fokus är att utbyta konkreta och praktiska erfarenheter av samverkan och att uppmuntra vidareutveckling av det dagliga arbetet. Dagen avslutas med en presentation av arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson samt gymnasie- och kunskapslyftsminister Anna Ekström.
2016 års Dua dag
Sidan granskad 2017-06-21
Sidansvarig: Carina Trygg

Nynäshamns kommun 

Bild för besökadress

Stadshusplatsen 1

Bild för postadress

149 81 Nynäshamn

Nynäshamns kommun
Stadshusplatsen 1
149 81 Nynäshamn

växel 08-520 680 00
fax 08-520 140 08

kommunstyrelsen@nynashamn.se

Journummer
Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Om webbplatsen

twitterfrågeln i blått

Följ oss på Twitter @Nynashamnkommunlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Logotyp för RSS
Kommunens logotyp