Ikon för funktionen lyssna på webbplatsen
Nynäshamns KompetensCentrum
Nynäshamns KompetensCentrum

Analysrapport 2016 SFI/SFX i Stockholms län 

Nynäshamns KompetensCentrum - NKC - visar bäst resultat i länet avseende Normer och värden, Lärande och Inflytande.
Det framgår av Swecos analysrapport SFI/SFX i Stockholms län,
för 2016.

Samtliga 26 kommuner medverkar årligen i en gemensam enkätundersökning för studerande inom i länets vuxenutbildning. Målet med gemensamma studerandeenkäter är att kommunerna ska få ett bredare underlag för att, tillsammans med utbildningsanordnarna, utveckla kvaliteten på hela länets vuxenutbildning.

Undersökningen riktar sig till samtliga studerande i Stockholms län på svenska för invandrare (sfi) och svenskundervisning för yrkesutbildade (sfx). Datainsamlingen pågick under våren 2016 från vecka 15 till vecka 21.

Jag är så oerhört glad att vårt systematiska kvalitetsarbete med fokus på verksamhetsutveckling, givit ett så tydligt avtryck hos våra elever, säger Anna Eriksson, rektor NKC.

Jag tror att det personliga bemötandet är en verklig framgångsfaktor, att som elev känna sig välkommen till skolan och saknad vid frånvaro, säger Madeleine Alsterqvist, förstelärare SFI.

Läs hela Analysrapporten härPDF.

Läs utförligare artikel på externwebbenöppnas i nytt fönster.

Analysrapport 2016 SFI/SFX i Stockholms län
Sidan granskad 2016-08-24
Sidansvarig: Carina Trygg

Nynäshamns kommun 

Bild för besökadress

Stadshusplatsen 1

Bild för postadress

149 81 Nynäshamn

Nynäshamns kommun
Stadshusplatsen 1
149 81 Nynäshamn

växel 08-520 680 00
fax 08-520 140 08

kommunstyrelsen@nynashamn.se

Journummer
Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Om webbplatsen

twitterfrågeln i blått

Följ oss på Twitter @Nynashamnkommunlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Logotyp för RSS
Kommunens logotyp