Ikon för funktionen lyssna på webbplatsen

Utprövning av nationella slutprov på SFI

Nynäshamns KompetensCentrum (NKC) blev under våren tillfrågade om att medverka i utprövning av nationella slutprov på SFI.

Utprövningen genomförs av Institutionen för språkdidaktik på Stockholms universitet. 200 testdeltagare väljs ut från hela Sverige och 23 av de som är med i år läser på SFI i Nynäshamn.

Onsdag den 18 maj var Andreas Hall och Margaretha Majchrowska, provkonstruktörer, på NKC för att genomföra test av Del Höra och Läsa. I det nationella slutprovet på SFI ingår fyra delar, Läsa, Höra, Skriva och Tala.

Så här gick utövningen till

Resultaten sammanställs och skickas därefter till skolan. För att säkerställa utprövningen ytterligare jämförs resultaten från utprövningen med resultaten från elevernas ordinarie prov.

Det slutprov som prövas ut i år kommer efter justeringar att användas som slutprov för SFI om tre år. Justeringar görs framförallt när det gäller respektive dels instruktioner. Instruktionerna ska vara tydligt utformade för att elevernas språkliga färdigheter ska kunna bedömas likvärdigt. Justeringar görs även för att säkerställa att ingen fråga eller uppgift upplevs alltför lätt eller svår utan ligger i linje med kunskapskraven.

Madeleine Alsterqvist är förstelärare på SFI , hon berättar att elevernas respons enbart har varit positiv. För eleverna blir utprövningen en jättebra förberedelse inför det riktiga slutprovet i juni.

Undervisningens omfattning

NKC har överlag en hög genomströmning på SFI, vilket bland annat innebär att 93% av eleverna som läser kurs D, gör det inom riktvärdet på 525 timmar, som anges i Förordning om vuxenutbildning SFS 2011:1108.

 

Text: Anna Eriksson, rektor vid Vuxenutbildningen.

Sidan granskad 2017-06-20
Sidansvarig: Carina Trygg

Nynäshamns kommun 

Bild för besökadress

Stadshusplatsen 1

Bild för postadress

149 81 Nynäshamn

Nynäshamns kommun
Stadshusplatsen 1
149 81 Nynäshamn

växel 08-520 680 00
fax 08-520 140 08

kommunstyrelsen@nynashamn.se

Journummer
Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Om webbplatsen

twitterfrågeln i blått

Följ oss på Twitter @Nynashamnkommunlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Logotyp för RSS
Kommunens logotyp