Nynäshamns KompetensCentrum
Nynäshamns KompetensCentrum

Kompetensutveckling - kvällskurs

Gå en kvällskurs i höst!

Under hösten 2016 erbjuder NKC flera intressanta kvällskurser. Du kan läsa Entreprenörskap, Etnicitet och kulturmöten eller Ergonomi.

Entreprenörskap

Kursen har särskild betoning på förmåga att starta, genomföra, avsluta och utvärdera ett projekt.

 • Idéutvecklingsprocesser. I samband med det behandlas hur produkter och idéer skyddas genom lagar och andra bestämmelser, till exempel upphovsrätt.
 • Grundläggande projektmetodik. I samband med det behandlas hur man identifierar, skapar och samverkar i nätverk.
 • Ledarskap och grupprocesser. I samband med det behandlas problemlösning.
 • Tillämpad marknadsföring.
 • Finansieringsformer inom ett projekts verksamhetsområde, ekonomisk planering, dokumentation och uppföljning.

Dag: Måndagar
Tid: 18.00 - 20.00
Plats: Nynäshamns KompetensCentrum - NKC, Idunvägen 1 - plan 6 i Nynäshamns sjukhus
Omfattning: 8 alternativt 10 tillfällen

Etnicitet och kulturmöten

Lär dig mer om Svenska kulturer och kulturmöten i ett globaliserat och mångkulturellt samhälle.

 • Innebörden i begreppen kultur, etnicitet, nationalitet och religion.
 • Migration, dess bakgrund och konsekvenser för människors levnadsförhållanden och delaktighet i samhället.
 • Politiska beslut och ställningstagande i samband med migration.
 • Kritisk bearbetning av information från olika källor.
 • Aktuella företeelser i dagens mångkulturella samhälle och svensk samhällsdebatt om integrations- och segregationsfrågor.

Dag: Torsdagar
Tid: 18.00 - 20.00
Plats: Nynäshamns KompetensCentrum - NKC, Idunvägen 1 - plan 6 i Nynäshamns sjukhus
Omfattning: 8 alternativt 10 tillfällen


Ergonomi

Lär dig mer om arbetets och arbetsmiljöns påverkan på hälsa och välbefinnande och hur miljöer ergonomiskt kan anpassas till människan.

 • Begreppet ergonomi samt ergonomi som kunskapsområde.
 • Yrkesetik i arbetet samt lagar och andra bestämmelser som reglerar arbetet.
 • Tekniker för ergonomiskt och säkert utfört arbete i olika situationer, såväl i vardags- som i arbetslivet. Riskanalys och konsekvenser vid rätt respektive felaktig teknik.
 • Ergonomiska verktyg och annan teknisk utrustning, deras funktion och underhåll.
 • Kommunikation, samarbete och samverkan i mötet med människor.

Dag: Onsdagar
Tid: 18.00 - 20.00
Plats: Nynäshamns KompetensCentrum - NKC, Idunvägen 1 - plan 6 i Nynäshamns sjukhus
Omfattning: 8 alternativt 10 tillfällen


Sidan granskad 2017-06-21
Sidansvarig: Carina Trygg

Om

Viss information sparas om ditt besök när du besöker den här webbplatsen.

» Läs mer om cookies (kakor)

Nynäshamns kommun 

Stadshusplatsen 1

149 81 Nynäshamn

Nynäshamns kommun
Stadshusplatsen 1
149 81 Nynäshamn

växel 08-520 680 00
fax 08-520 140 08

kommunstyrelsen@nynashamn.se

Journummer
Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Om webbplatsen

twitterfrågeln i blått

Följ oss på Twitter @Nynashamnkommunlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Logotyp för RSS
Kommunens logotyp