Ikon för funktionen lyssna på webbplatsen
Nynäshamns KompetensCentrum
Nynäshamns KompetensCentrum

Kompetensutveckling

Fortbilda dig i höst!

Under hösten 2016 erbjuder NKC kompetensutbildning för dig som jobbar.
Utbildningar som erbjuds är Ledarskap och organisation, Aktivitetsledarskap och HLR - hjärt- och lungräddning.

Ledarskap och organisation

Begrepp, teorier och modeller som förklarar hur individer och grupper fungerar i organisatoriska sammanhang samt hur ledarskap fungerar.

 • Grupprocesser, grupputveckling och konflikthantering.
 • Kommunikation, samverkan och motivationsskapande faktorer inom en organiserad verksamhet.
 • Ledarskap på olika nivåer, ledarstilar och ledarroller. I samband med det behandlas personlig ledarutveckling och hur man tar tillvara egna och andras resurser.
 • Organisationsformer: olika metoder att organisera en verksamhet för att nå uppsatta mål av olika karaktär.
 • Organisationskulturer: antagande, värderingar och normer som präglar en organisation samt hur organisationskulturen påverkar ledarskap, medarbetare och resultat.
 • Ledarskap och organisation ur ett etiskt och historiskt perspektiv samt i relation till frågor om demokrati och genus.

Dag: Fredagar
Tid: 08.30 - 10.00
Plats: Nynäshamns KompetensCentrum - NKC, Idunvägen 1 - plan 6 i Nynäshamns sjukhus
Omfattning: 8 alternativt 10 tillfällen

Aktivitetsledarskap

Lär dig mer om människors lärande, liv och växande och om olika villkor för det samt om sociala och pedagogiska sammanhang.

 • Pedagogiskt ledarskap inom specifika aktiviteter i samverkan med verksamheter.
 • Verksamhetens organisation, målsättning, verksamhetsform, ledarutbildning och centrala begrepp för aktiviteten.
 • Människors interaktion, gruppens och det sociala sammanhangets betydelse för lärande och det pedagogiska ledarskapet.
 • Planering, genomförande, dokumentation och utvärdering av aktiviteter på ett sätt som är i enlighet med målen för verksamheten.

Dag: Fredagar
Tid: 10.30 - 12.00
Plats: Nynäshamn KompetensCentrum - NKC, Idunvägen 1 - plan 6 i Nynäshamns sjukhus
Omfattning: 8 alternativt 10 tillfällen

HLR - hjärt- och lungräddning

Utbildningen leds av utbildade erfarna vårdlärare och utförs till största del praktiskt med hjälp av övningsdockor. En effektiv och rolig HLR-utbildning!

Utbildningen ger dig kunskaper i grundläggande vuxen-HLR med hjärtstartare. Som deltagare får du lära dig:

 • att kontrollera livstecken
 • effektiv hjärt-lungräddning med hjärtkompressioner och inblåsningar
 • omhändertagande av medvetslös person
 • enkla övningar med hjärtstartare
 • tekniker för att få upp främmande föremål vid luftvägsstopp

Efter utbildningen får du som deltagare ett certifikat som intygar att du genomgått utbildning i grundläggande HLR, enligt de senaste riktlinjerna från Svenska rådet i hjärt-lungräddning.

Utbildningstillfällen

 • Fredag 25 november 2016 klockan 09.00 - 12.00, eller
 • Fredag 2 december 2016 klockan 09.00 - 12.00

Plats: Nynäshamns KompetensCentrum - NKC, Idunvägen 1 - plan 6 i Nynäshamns sjukhus.
Pris: 1200 kr/person. I priset ingår övningsmaterial, övningsdocka och certifikat.

Fortbildning på din arbetsplats

Jobbar du inom vård- och omsorg och vill genomföra fortbildning direkt på arbetsplatsen? NKC:s erfarna och kunniga vårdlärare genomför arbetsplatsförlagd fortbildning och handledning som passar både ny och mer erfaren vårdpersonal.

Kontakt: Berit Stenman, berit.stenman@nynashamn.se, 08-520 680 80

Sidan granskad 2017-06-30
Sidansvarig: Carina Trygg

Nynäshamns kommun 

Bild för besökadress

Stadshusplatsen 1

Bild för postadress

149 81 Nynäshamn

Nynäshamns kommun
Stadshusplatsen 1
149 81 Nynäshamn

växel 08-520 680 00
fax 08-520 140 08

kommunstyrelsen@nynashamn.se

Journummer
Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Om webbplatsen

twitterfrågeln i blått

Följ oss på Twitter @Nynashamnkommunlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Logotyp för RSS
Kommunens logotyp