Ikon för funktionen lyssna på webbplatsen
Nynäshamns KompetensCentrum
Nynäshamns KompetensCentrum

Gymnasial yrkesutbildning - vård och omsorg

Utbildningen ger undersköterskekompetens och är upplagd på tre alternativt fyra terminer. Utbildningen genomförs med ett flexibelt upplägg där undervisning i klassrum kombineras med distansstudier.

I utbildningen ingår praktik - APL - där du får möjlighet att se olika typer av verksamheter och att använda dina teoretiska kunskaper i den praktiska vardagen på en arbetsplats. Praktiken genomförs i samverkan med arbetsgivare inom Nynäshamns kommun. Studerande som har minst motsvarande ett års dokumenterad arbetslivserfarenhet på heltid, cirka 1800 timmar, ges möjlighet att validera praktikdelen.

Sökande till vård- och omsorg ska lämna utdrag ur Polisens belastningsregister i samband med utbildningsstart.

Börja gärna att titta på en kort introduktionsvideo om Vård- och omsorgsutbildning.

Kursöversikt utbildning, termin 1 av 4 terminer

Kursstart 8 januari 2018

Terminerna bygger på varandra och för att läsa vidare till termin 2, 3 och 4 ska alla kurser i föregående termin vara godkända.

Termin 1

 • Vård och omsorgsarbete 1, 200 p
 • Svenska som andraspråk, grundläggande delkurs 1, 100 p
 • Svenska som andraspråk, grundläggande delkurs 2, 200 p

Kursöversikt utbildning, termin 4 av 4 terminer

Terminerna bygger på varandra och för att läsa vidare till termin 4 ska alla kurser i föregående termin vara godkända.

Kursstart 8 januari 2018

Termin 4 - inriktning äldreomsorg

 • Vårdpedagogik och handledning, 100 p
 • Äldres hälsa och livskvalitet, 200 p
 • Vård och omsorg vid demenssjukdom, 100 p

Termin 4 - inriktning funktionshinder

 • Vårdpedagogik och handledning, 100 p
 • Specialpedagogik 2, 100 p
 • Socialpedagogik, 100 p
 • Friskvård och hälsa, 100 p

Börja gärna att titta på en kort introduktionsvideo om Vård- och omsorgsutbildning.

Kursöversikt utbildning, termin 2 av 3 terminer

Terminerna bygger på varandra och för att läsa vidare till termin 2 och 3 så ska alla kurser i föregående termin vara godkända.

Kursstart 8 januari 2018

Termin 2

 • Psykiatri 1, 100 p
 • Specialpedagogik 1, 100 p
 • Etik och människans livsvillkor, 100 p
 • Hälsopedagogik, 100 p
 • Vård och omsorgsarbete 2, 150 p
Ung och äldre
Sidan granskad 2017-11-02
Sidansvarig: Carina Trygg

Nynäshamns kommun 

Bild för besökadress

Stadshusplatsen 1

Bild för postadress

149 81 Nynäshamn

Nynäshamns kommun
Stadshusplatsen 1
149 81 Nynäshamn

växel 08-520 680 00
fax 08-520 140 08

kommunstyrelsen@nynashamn.se

Journummer
Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Om webbplatsen

twitterfrågeln i blått

Följ oss på Twitter @Nynashamnkommunlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Logotyp för RSS
Kommunens logotyp