Nynäshamns KompetensCentrum
Nynäshamns KompetensCentrum

Dokument

Dokument som styr vuxenutbildningen finns här till höger under dokument.

Målet för den kommunala vuxenutbildningen är att vuxna ska stödjas och stimuleras i sitt lärande. De ska ges möjlighet att utveckla sina kunskaper och sin kompetens i syfte att stärka sin ställning i arbets- och samhällslivet samt att främja sin personliga utveckling. Utgångspunkten ska vara den enskildes behov och förutsättningar. Den som fått minst utbildning ska prioriteras, 20 kapitel 2 § skollagen - 2010:800. Det finns flera bestämmelser som reglerar kommunal vuxenutbildning. Verksamheten ska följa målen i kurs- och ämnesplanerna liksom de övergripande målen i skollagen, förordningen om vuxenutbildning och läroplanen.

Vuxna som studerar
Sidan granskad 2017-07-04
Sidansvarig: Carina Trygg

Nynäshamns kommun 

Stadshusplatsen 1

149 81 Nynäshamn

Nynäshamns kommun
Stadshusplatsen 1
149 81 Nynäshamn

växel 08-520 680 00
fax 08-520 140 08

kommunstyrelsen@nynashamn.se

Journummer
Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Om webbplatsen

twitterfrågeln i blått

Följ oss på Twitter @Nynashamnkommunlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Logotyp för RSS
Kommunens logotyp