Bakgrund

Vad är verksamhetsförlagd utbildning? (VFU)

Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) är en viktig del av lärarutbildningen, där praktik och teori knyts samman.
Den verksamhetsförlagda delen av lärarutbildningen ska tillsammans med den universitetsförlagda delen skapa en helhet. Oavsett vilken lärarexamen studierna syftar till så ingår verksamhetsförlagd utbildning. VFU är av central betydelse för att studenten ska ges möjlighet att utveckla kunskaper och kompetenser som avser hela lärarrollen.

Bakgrund

Den verksamhetsförlagda utbildningen ska ge möjligheter för studenterna att skaffa erfarenheter av eget pedagogiskt arbete/undervisning. Verksamheten ska kunna förstås såväl ur ett utifrån perspektiv som ett inifrån perspektiv.

Utbildningen ska ge studenterna möjlighet att

  • observera
  • undersöka
  • analysera problem/fenomen

Utbildningen bör förbereda studenterna utifrån de skiftande förutsättningar som finns hos barn och unga. Det kan handla om barns och ungas uppväxtmiljöer i det område där skolan finns. Men också de institutioner, organisationer, föreningar och företag som skolan samarbetar med.

Den verksamhetsförlagda utbildningen bör komma att innebära att lärarutbildningen tillförs nya dimensioner i vad som är relevant i yrket, viktig yrkeskunskap och därmed bidra till yrkesförberedelse. En viktig del i detta sammanhang utgörs av yrkesföreträdarnas återkoppling på studenternas professionella utveckling.
(Prop. 1999/2000:135)

Vill du veta mer om VFU hittar du en länk i högerspalten till Stockholms universitets webbplats.

Sidan granskad 2016-02-16
Sidansvarig: Ida Norrström

Nynäshamns kommun  ●  Stadshusplatsen 1  ●  149 81 Nynäshamn  ●  växel: 08-520 680 00  ●  fax: 08-520 140 08  
e-post: kontaktcenter@nynashamn.se  ●  Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönsterJournummerOm webbplatsen ● RSS

Nynäshamns kommun
Stadshusplatsen 1
149 81 Nynäshamn

växel 08-520 680 00
fax 08-520 140 08

kontaktcenter@nynashamn.se

Journummer
Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Om webbplatsen

twitterfrågeln i blått

Följ oss på Twitter @Nynashamnkommunlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Logotyp för RSS
Kommunens logotyp