Arbetsplats Nynäshamn

Nynäshamn är en vacker liten kommun med många vackra platser att njuta och koppla av på. Studera vår webbplats - menyn ovan Se & Göra och länken till turistbyrån så kommer du att förstå det speciella med Nynäshamn

Resvägen till Nynäshamn


Sätt dig på tåget och njut av en vacker färd genom Södertörn. Att pendla åt motsatt håll gör att du slipper trängas på tåg och det finns stora möjligheter att få arbetsro.

Det tar drygt en timme med tåget och det finns tre olika stationer, vilket ger goda förutsättningar att "landa" nära din arbetsplats.

Nynäshamn är under stark utveckling och vi kommer att behöva dig i framtiden. Nya bostäder byggs, tåg- och bussförbindelserna har blivit bättre och 73:an blir färdig motorväg 2010. Föredrar du att pendla med bil blir restiden knappt  40 minuter från centrala delarna av Stockholm till Nynäshamn.

Liselott Vahermägi  - Barn- och utbildningsnämndens ordförande:
- Nynäshamn vill ta emot lärarstudenter för att de är ett värdefullt bidrag till att utveckla våra skolor och förskolor. Genom studenterna utmanas våra lärare att reflektera över sina egna metoder, och ibland också att tänka nytt. Sen är naturligtvis också min ambition att studenternas praktiktid blir så positiv att de också överväger Nynäshamn som alternativ när de är klara med sin utbildning.

Birgitta Dahlin - Förvaltningschef för Barn- och utbildningsförvaltningen:
För att våra barn/elever ska få absolut bästa förutsättningar för lärande och utveckling krävs engagerade och kompetenta (skickliga) lärare. Barn/elever har rätt att möta vuxna som kan stimulera deras nyfikenhet och lust att lära. Vuxna som möter varje individ med kunskapen om att skapande arbete och lek är väsentliga delar i det aktiva lärandet.

Den verksamhetsförlagda utbildningen ( VFU) är viktiga pusselbitar i det arbetet. Lärarstudenter som får handledning och erfarenheter av stimulerande och engagerade lärare får bra modeller för sitt eget lärarskap. De känner igen och blir trygga i sin roll som ledare i mötet med barn och föräldrar.

Personallag som får förmånen att ta emot lärarstudenter blir utmanade i sitt uppdrag, får pröva sina ställningstaganden och motivera sitt handlande. Få situationer kan vara mer lärande och utvecklande. Närmare kontakt med forskning och ny kunskap och metoder är därutöver pluspoäng.

Att få ta emot lärarstudenter är som jag ser det ett privilegium som sporrar och utvecklar oss och som bidrar till ytterligare kvaliteter för barns/elevers livslånga lärande.

Sidan granskad 2017-07-06
Sidansvarig: Fredrik Nordensson

Nynäshamns kommun 

Stadshusplatsen 1

149 81 Nynäshamn

Nynäshamns kommun
Stadshusplatsen 1
149 81 Nynäshamn

växel 08-520 680 00
fax 08-520 140 08

kommunstyrelsen@nynashamn.se

Journummer
Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Om webbplatsen

twitterfrågeln i blått

Följ oss på Twitter @Nynashamnkommunlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Logotyp för RSS
Kommunens logotyp