Särskolan
Särskolan

Elevhälsa

Elevhälsans mål är att bevara och förbättra elevernas psykiska och kroppsliga hälsa genom förebyggande insatser, följa elevernas hälsoutveckling och verka för sunda levnadsvanor.

Elevhälsan styrs av Socialstyrelsen riktlinjer, socialtjänstlagen, skollagen samt hälso- och sjukvårdslagen.

Elevhälsans medicinska insatser (skolsköterska och skolläkare) har stark sekretess.

Skolsköterska

Skolsköterskan ingår i skolans elevhälsogrupp EHG tillsammans med rektor, specialpedagog och kurator

Skolläkare

Magnus Vikström

Tid till skolläkare bokas via skolsköterskan

Skolkurator

Louise Ivarsson Lööf

08 520 735 11

Elevhälsan för Tallbacka grundskola F-3, grundsärskola 1 - 9, gymnasiesärskola individuellt program

Hälsobesök i förskoleklass

Hälsobesök i förskoleklass görs tillsammans med föräldrar. I besöket ingår längd, vikt, rygg, hälso- och vaccinationsstatus.

Hälsobesök hos skolläkare erbjuds samt vaccination dos 2 mot mässling, påssjuka och röda hund.

Hälsobesök årskurs 2

Här ingår längd, vikt, trivsel i skolan och kamrater

Hälsobesök årskurs 4

Här ingår längd, vikt, rygg- och hälsostatus

Årskurs 5

Vaccination mot papillomvirus

Hälsobesök årskurs 8-9

Här ingår längd,vikt, rygg-och hälsostatus

Gymnasiesärskolan årskurs 4

Hälso besök erbjuds

Utbildning i hjärt- och lungräddning

Alla elever i grundskolans årskurs F - 3 får varje år utbildning i hjärt- och lungräddning

Sidan granskad 2016-10-06
Sidansvarig: Rose-Marie Sellbom

Nynäshamns kommun  ●  Stadshusplatsen 1  ●  149 81 Nynäshamn  ●  växel: 08-520 680 00  ●  fax: 08-520 140 08  
e-post: kontaktcenter@nynashamn.se  ●  Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönsterJournummerOm webbplatsen ● RSS

Nynäshamns kommun
Stadshusplatsen 1
149 81 Nynäshamn

växel 08-520 680 00
fax 08-520 140 08

kontaktcenter@nynashamn.se

Journummer
Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Om webbplatsen

twitterfrågeln i blått

Följ oss på Twitter @Nynashamnkommunlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Logotyp för RSS
Kommunens logotyp