Nynäshamn - till startsidan
Särskolan

Rektorsbrev 2013 11 05

rektorsbrev 2013 11 05 finns som pdf under dokument till höger på sidan

Nynäshamns kommun 2013-11-05

Ösmo rektorsområde

Hej

Efter en härlig sommar har vi fått njuta av en vacker höst.

Höstterminen har startat upp bra med lärare på alla tjänster och ett stort engagemang från både

elever och lärare.

Vi vill informera er om att vi inom F-3 Vansta och Tallbacka samt särskolan är med i ett projekt som

heter ”ELIS”. Skolverket ger medel till ett företag som heter Framtidsfröna som utbildar våra lärare i

arbetssättet, genom föreläsningar och work shops på skolan. Projektet är kopplat till LGR 11. Elis

betyder ”Entreprenöriellt lärande i Stockholm” och det är skolor från 7 kommuner runt

Stockholmsområde samt Stockholms stad som ingår i projektet. Vi ansökte om att få delta och hade

turen att bli utvalda och projektet pågår under läsåret 2013-2014.

Vi fortsätter vårt arbete med läsinlärningen genom ”ASL” vilket innebär att eleverna skriver sig till

läsning med hjälp av datorer. Under detta läsår kommer eleverna i årskurs 1 att få använda ”Ipads”

istället för datorer. Varje klass har 6 stycken ”Ipads”.

Vi har utvecklat rastverksamheten med fasta aktiviteter genom vuxenstyrda lekar för att stimulera

och ge eleverna förutsättningar att samspela och uppleva traditionella lekar.

Vi vädjar till er föräldrar att inför jullovet i år vara noga när ni fyller i era barn/barns närvaro till

fritidshemmet. Det är viktigt för vår planering när vi beställer mat från matsalen och för att kunna

bevilja ledighet för vår personal. Vår erfarenhet är att många barn är uppsatta för närvaro men

kommer inte till verksamheten, vilket resulterar i att personal kanske inte kan få den ledighet de

önskar samt att vi får betala för mat vi inte äter. De dagar som är extra viktiga i år är 23/12, 27/12

och 30/12 dessa dagar är klämdagar för personalen i vår kommun.

Vi vill påminna om att planeringsdagen när all verksamhet skola och fritidshemmet är stängd är den 7

januari 2014 alltså dagen innan skolan startar igen efter jullovet.

Skolan börjar igen efter jullovet onsdag 8 januari enligt vanligt schema.

Ann-Christin Steen Maud Alexisson

rektor bitr. rektor

08 520 73509 08 520 73516

Sidan granskad 2013-11-07
Sidansvarig: Rose-Marie Sellbom

Nynäshamns kommun  ●  Stadshusplatsen 1  ●  149 81 Nynäshamn  ●  växel: 08-520 680 00  ●  fax: 08-520 140 08  
e-post: kommunstyrelsen@nynashamn.se  ●  Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster ● JournummerOm webbplatsen ● RSS