Modersmåls­undervisning

Alla barn som talar ett annat språk än svenska hemma kan få undervisning i sitt eget språk, det vill säga modersmålsundervisning. Undervisningen hjälper eleven att utveckla sitt språk och lära sig mer om sin egen kultur.

Regler för modersmålsundervisning

Minst fem elever måste vilja läsa samma språk. Det måste också finnas en lärare som kan undervisa i språket. Begränsningen med fem elever gäller inte om eleven vill läsa

  • samiska
  • finska
  • mienkeli
  • romani chib
  • jiddisch

Modersmålsundervisningen får inte omfatta mer än ett språk för en elev. Undervisningen är frivillig, men den som anmält sig måste vara med på lektionerna. Oftast undervisas eleven i sin skola, men ibland måste eleven gå eller åka till en annan skola.

En elev som är adoptivbarn och har ett annat modersmål än svenska är också berättigad till modersmålsundervisning, även om språket inte är elevens dagliga umgängesspråk.

Läs modersmålet på tre sätt

Eleven får välja hur han eller hon ska läsa modersmålet:

  • Genom språkval
  • Genom elevens val
  • Genom att läsa modersmålet utöver den garanterade undervisningstiden

Det finns fastställda kunskapskrav för årskurs 6 och 9. Första betyget ges efter höstterminen i årskurs 6. Därefter ges terminsbetyg i slutet av höst- och vårterminen. I årskurs 9 ges terminsbetyg i slutet av höstterminen och slutbetyg i slutet av vårterminen. I grundskolan är betygsskalan sexgradig, med fem godkända (A-E) och ett icke godkänt betygssteg (F). Om eleven inte deltagit i undervisningen kan läraren sätta ett streck i stället för ett betyg.

Eleverna läser utifrån läroplanen för grundskolan, Lgr 11. 

Vårdnadshavaren fyller i en ansökningsblankett

Det är du som vårdnadshavare som fyller i en ansökningsblankett om ditt barn vill ha modersmålsundervisning. Ansökningsblanketten hittar du längre ner på sidan.
 

Sidan granskad 2017-09-04
Sidansvarig: Fredrik Nordensson

Nynäshamns kommun 

Stadshusplatsen 1

149 81 Nynäshamn

Nynäshamns kommun
Stadshusplatsen 1
149 81 Nynäshamn

växel 08-520 680 00
fax 08-520 140 08

kommunstyrelsen@nynashamn.se

Journummer
Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Om webbplatsen

twitterfrågeln i blått

Följ oss på Twitter @Nynashamnkommunlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Logotyp för RSS
Kommunens logotyp