Närvaro i förskolan

Barn- och utbildningsnämndens följer regelbundet upp förskolornas organisatoriska förutsättningar att fullgöra uppdraget i skollag och läroplaner. I detta ligger ett ansvar för
att barngrupperna har en lämplig storlek och sammansättning.
Ett av underlagen är barnens närvaro i förskolan.

Från och med 2013 genomför Nynäshamns kommun närvaromätningar i förskolan. Under två veckor i oktober samlar förvaltningen in uppgifter om barnens och personalens närvaro. Det resulterar i två nyckeltal, andelen närvarande barn och faktisk personaltäthet. Faktisk personaltäthet beräknas som andelen närvarande barn per närvarande personal. Faktisk personaltäthet rapporteras till SKL (Sveriges kommuner och landsting) för att redovisas i "Kommunens kvalitet i korthet".

Ni hittar resultaten under Dokument.

Sidan granskad 2016-02-17
Sidansvarig: Fredrik Nordensson

Om

Viss information sparas om ditt besök när du besöker den här webbplatsen.

» Läs mer om cookies (kakor)

Nynäshamns kommun 

Stadshusplatsen 1

149 81 Nynäshamn

Nynäshamns kommun
Stadshusplatsen 1
149 81 Nynäshamn

växel 08-520 680 00
fax 08-520 140 08

kommunstyrelsen@nynashamn.se

Journummer
Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Om webbplatsen

twitterfrågeln i blått

Följ oss på Twitter @Nynashamnkommunlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Logotyp för RSS
Kommunens logotyp