Närvaro i förskolan

Barn- och utbildningsnämndens följer regelbundet upp förskolornas organisatoriska förutsättningar att fullgöra uppdraget i skollag och läroplaner. I detta ligger ett ansvar för
att barngrupperna har en lämplig storlek och sammansättning.
Ett av underlagen är barnens närvaro i förskolan.

Från och med 2013 genomför Nynäshamns kommun närvaromätningar i förskolan. Under två veckor i oktober samlar förvaltningen in uppgifter om barnens och personalens närvaro. Det resulterar i två nyckeltal, andelen närvarande barn och faktisk personaltäthet. Faktisk personaltäthet beräknas som andelen närvarande barn per närvarande personal. Faktisk personaltäthet rapporteras till SKL (Sveriges kommuner och landsting) för att redovisas i "Kommunens kvalitet i korthet".

Ni hittar resultaten under Dokument.

Sidan granskad 2016-02-17
Sidansvarig: Ida Norrström

Nynäshamns kommun  ●  Stadshusplatsen 1  ●  149 81 Nynäshamn  ●  växel: 08-520 680 00  ●  fax: 08-520 140 08  
e-post: kontaktcenter@nynashamn.se  ●  Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönsterJournummerOm webbplatsen ● RSS

Nynäshamns kommun
Stadshusplatsen 1
149 81 Nynäshamn

växel 08-520 680 00
fax 08-520 140 08

kontaktcenter@nynashamn.se

Journummer
Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Om webbplatsen

twitterfrågeln i blått

Följ oss på Twitter @Nynashamnkommunlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Logotyp för RSS
Kommunens logotyp