Nynäshamns gymnasium
Nynäshamns gymnasium

Samhällsvetenskapsprogrammet

Flicka gör en presention

På Samhällsvetenskapsprogrammet utvecklar vi dina förmågor att skriva, läsa, tolka och förstå din omvärld.
Du är en del av samhället, men på vilket sätt? Hur påverkas du och hur kan du påverka, lokalt och globalt? På samhällsprogrammet skriver och diskuterar vi fram olika svar på dessa frågor.


Inriktning Beteendevetenskap

Beteendevetenskap ska du välja om du är intresserad av människans olika roller och villkor i samhället. Du får studera ledarskap, psykologi, kommunikation och lära dig mer om hur människan agerar i olika sammanhang. Vi fördjupar oss bland annat i ungdomskulturer, psykologi och filosofi.

Inriktning Medier, information och kommunikation

Ska du välja om du är intresserad av mediernas roll i samhället och hur man kan använda sig av medier för att förmedla budskap på ett intresseväckande sätt. Du får studera journalistik, information och reklam och praktiskt pröva textens, bildens och ljudets kommunikativa möjligheter. Vi fördjupar oss i foto, film, TV och textkommunikation, för att du ska få kunskaper om hur media fungerar och påverkar.

Inriktning Samhällsvetenskap

Ska du välja om du är intresserad av samhällsstrukturer och om människors livsvillkor utifrån individ-, grupp- och samhällsnivå. I inriktningen ska du bredda och fördjupa din förståelse av samhällsfrågor genom att tolka och förklara företeelser och sammanhang. Inriktningen ska också utveckla din förmåga att tillämpa metoder som används inom samhällsvetenskapen.

Det här kan du bli efter slutförd utbildning

Samhällsvetenskapsprogrammet är ett högskoleförberedande program, vilket innebär att varje elev på programmet under tre års tid, förbereds för att på bästa sätt klara högskolestudier. Exempel på vad du kan läsa till efter avslutade studier hos oss är socionom, polis, historiker, statsvetare, sjuksköterska, lärare, kriminolog, psykolog, journalist, fotograf och andra yrken inom mediebranschen.Yrkesprogram,
Gymnasiegemensamma ämnen 600 p

• Engelska 5, 100 p
• Historia 1a1, 50 p
• Idrott och hälsa 1, 100 p
• Matematik 1a, 100 p
• Naturkunskap 1a1, 50 p
• Religionskunskap 1, 50 p
• Samhällskunskap 1a1, 50 p
• Svenska 1 eller Svenska som andraspråk 1, 100 p

Högskoleförberedande program,
Gymnasiegemensamma ämnen 1100-1250 p

• Engelska 5, 100 p
• Engelska 6, 100 p
• Historia 100 eller 50 p
• Idrott och hälsa 1, 100 p
• Matematik 1b eller Matematik 1c, 100 p
• Matematik 2b eller Matematik 2c, 100 p
• Matematik 3c, 100 p
• Naturkunskap 1b, 100 p
• Religionskunskap 1, 50 p
• Samhällskunskap 1b, 100 p
• Svenska 1 eller Svenska som andraspråk 1, 100 p
• Svenska 2 eller Svenska som andraspråk 2, 100 p
• Svenska 3 eller Svenska som andraspråk 3, 100 p

Programgemensamma kurser
De programgemensamma kurserna läser alla som går på ett
program, dessa kurser är de som ger karaktär åt programmet

Programinriktningar och Valbara kurser
Det är programinriktningen som gör att du specialiserar dig inom
ditt intresseområde eller kommande yrkesområde. Med de valbara
kurserna har du viss möjlighet att göra ämnesfördjupning.

Individuella kurser
Individuella kurser (200 p) ger dig möjlighet att forma din utbildning
efter ditt intresse. Kursutbudet varierar från år till år,
beroende på vilka önskemål och behov våra elever har. Om du
planerar att läsa på högskolan är det bra om du kontrollerar med
din studievägledare om det är speciella kurskrav som ställs för att
söka den högskoleutbildning du är intresserad av.

Gymnasiearbete
Alla elever ska genomföra ett gymnasiearbete. Gymnasiearbetet
ska visa att eleven är förberedd för det yrkesområde som gäller
för den valda yrkesutgången eller att eleven är förberedd för högskolestudier
inom valda områden. Gymnasiearbetet ska utföras på
ett sådant sätt att eleven planerar, genomför och utvärderar sin
uppgift.

Meritpoäng
Meritpoäng kan göra dig mer konkurrenskraftig när du söker till
högskola och universitet. Du kan få meritpoäng i moderna språk,
engelska och matematik. Våra studie- och yrkesvägledare kan
guida dig vidare.

Sidan granskad 2015-09-16
Sidansvarig: Lena Ramén

Om

Viss information sparas om ditt besök när du besöker den här webbplatsen.

» Läs mer om cookies (kakor)

Nynäshamns kommun 

Stadshusplatsen 1

149 81 Nynäshamn

Nynäshamns kommun
Stadshusplatsen 1
149 81 Nynäshamn

växel 08-520 680 00
fax 08-520 140 08

kommunstyrelsen@nynashamn.se

Journummer
Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Om webbplatsen

twitterfrågeln i blått

Följ oss på Twitter @Nynashamnkommunlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Logotyp för RSS
Kommunens logotyp